Sveriges största ö finns i Tornedalen

Sveriges största ö är inte Gotland. I Norrbotten, omfluten av Torne, Kalix och Tärendö älvar samt Bottenviken, ligger en ö som inte ens har fått ett namn. Och den är absolut större än Gotland. Generation, efter generation av svenska skolbarn får lära sig fel. Norrbottens stora ö får inte det omnämnande den förtjänar i skolböcker,… Continue Reading