Savethebaltic Media radio Tv

Här lyfter vi fram sändningar television och intervjuer! Naturligtvis är det i första hand en fråga om våra vatten. Vatten: Östersjön Bäckar Älvar sjöar Övergödning: Fiskodling, Utsläpp,  skogsbruk, Gifter Industri: Pappersbruk sågverk och Vattenkraft kemikalier Gruva  Östersjöblues Homepage Baltic sea 2020 Övergödning Kåre Hagman på Yxlö Yrkes fiske Emil Rydin Baltic Sea 2020    Levande Kust… Continue Reading


Östersjöblues intervju med Börje Salming

Borje Salming medverkar på Onsdag i Östersjöblues FM 98,5 Radio Haninge Direkt 14.00-16.00 Mat special Vad äter vi ? Kenneth Hans Karlsson från föreningen SaveThe Baltic Salmon Rapporterar från Strömsund där 90000 st odlade Regnbåge rymt från Sveriges största fiskodling som förorenar och gödslar Älven enorma mängder far ut i Östersjön, den odlade fisken äter… Continue Reading