Leduån bildar fiskevårds område

Leduån bildar nytt fiskevårds område och räknar vara klar till hösten 2015. ”20 000 havsöringsungar kommer att sättas ut i år, första året var 2014. Leduån är en skogsälv som rinner genom nio stycke sjöar samt fyra mindre tjärnar i de övre delarna av ån. Det unika med Leduån är att den har ett relativt jämn… Continue Reading