Miljödomstolsförhandlingar

Miljödomstolsförhandlingarna angående Värö-bruk avslutades på onsdagen Förhandlingarna har förts i en konstruktiv anda där sakfrågorna disskuterats ingående. Den diskussion som förts har varit långt från de förslag som bruket hade från början. Naturvårdsverket ,Länstyrelsen, Hav och vattenmyndigheten , och fisket har haft en samstämmig kritik mot brukets förslag, och bruket har hela tiden fått backa,… Continue Reading


Finnar, kvener och birkarlar/Förenat av vatten

1 Kvenland 1.1 Norra Bottnens förhistoria http://finnpro2000.blogspot.se/p/ostersjovalden-forenat-av-vatten.html Enligt den gängse svenska historieskrivningen var Norrbotten utan fast bebyggelse fram till 1300-talet då en från Sverige utgående kolonisation framträder i källorna. Denna bild håller nu på att modifieras även i Sverige. Att samerna var de första invånarna i Bottnen torde alla vara ense om. Undan för undan… Continue Reading