Fängslad av Palmolje industrin

  Six people were sentenced to several months in prison in a protracted show trial in Sierra Leone for protesting the loss of their land and livelihoods to Socfin, a multinational palm oil company. Tell the Sierra Leonean authorities to stop trampling the land rights of local communities for corporate profits! PETITION BACK­GROUND 10 000 ton palmolja Skövlar regnskog… Continue Reading


Nästan 10.000 ton palmolja som används i fiskfoder 2013

Källa: Nyligen har det varit fokuserat på användningen av palmolja i spannmål inklusive kreatursfoder. Det var NRK.no som tog upp frågan om att Tine och foderföretaget John Deeres återförsäljare har underlåtit att informera jordbrukare och konsumenter om användningen av palmolja i sitt foder. http://soundcloud.com/cjsfradio/april-1-2014-april-fools-and Både Ewos och Skretting har i tidigare artiklar och Kyst.no har… Continue Reading