OM DET 5:E BUDET – DU SKALL INTE DRÄPA

 KÄRNKRAFTEN VÅRT STÖRSTA HUVUDPROBLEM! VAD GÖR VI OM NÅGOT GÅR FEL? Thank you for the mess Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem. Det är vad lagen och profeterna säger. ( Matt. 7:12, Bibel 2000)   Av Dag Ståhle – Harrisburg, Tjernobyl och händelsen i… Continue Reading


Parasiter i odlad lax

Nematoder är lindade larver av rundmaskar som kan ses i inälvorna av fisk. FOTO: WIKIMEDIA COMMONS Hämtat från: Laxen Branschen anser att den har bevis på att fisken är fria från parasiter. Jag skulle hävda att det inte, säger forskaren Tor Atle Mo Veterinary Institute of Finance tidningen. Kan leda till döden Du riskerar skarp… Continue Reading