Vill nominera Fiskevårdsnätverket i Göteborg

Vill nominera Fiskevårdsnätverket i Göteborg för deras storartade insatser med att restaurera åar. De har både rensat , rivit dammar och byggt lekbäddar på ett stort antal bäckar och små åar i Göteborgstrakten. Ett arbete som givit goda resultat  med ökande lekfisk och goda mängder havsöringsyngel.Ett arbete som är i absolut toppklass! Leif Eriksson STBSmedlem.… Continue Reading


Mrs save the baltic salmon

Det känns helt rätt att nominera Linda Västrik för hennes film och gärning för våra vatten, som vi tidigare sagt i våra nomineringar är det av stor tyngd att vi lyfter gärningar som agerar globalt och får följder lokalt. Se filmen nedan. Water for life   http://vinostream.com/full/stream.php?id=tt2732092 http://akademinvaland.gu.se/aktuellt/e/?eventId=3175155582 http://www.svtstatic.se/cms-image/cachable_image/1396968766/dox/article1936430.svt/alternates/large/DOK-De-dansande_001.jpg Årets Mai Zetterling stipendium gick till… Continue Reading