Regeringen hemligstämplar alla dokument kring Vattenfalls brunkolsförsäljning

Orimligt, menar Gre­en­pe­a­ce.  Källa I juli gav den rödgröna re­ge­ring­en klar­tec­ken åt Vat­ten­fall att sälja hela sin tyska brun­kols­verk­sam­het till det tjeckiska bolaget EPH och dess fi­nan­si­el­la partner PPF In­vest­ments. Gre­en­pe­a­ce som länge motsatt sig en affär och hellre vill se en utfasning av brun­kols­verk­sam­he­ten, begärde i samband med detta ut samtliga re­ge­rings­hand­ling­ar gällande för­sälj­ning­en.… Continue Reading