Kiselalgernas spridningsmönster under luppen

6 oktober, 2016Artikel från Göteborgs universitetÄmne: Miljö, Natur & teknik De genetiska skillnaderna är stora mellan växtplankton som lever i Västerhavet och de som lever i Östersjön. Forskaren Lisa Sundqvist vid Göteborgs universitet har utvecklat en ny metod och undersökt hur en kiselalgs migrationsmönster överensstämmer med havsströmmar. I havet är det många arter som sprids… Continue Reading


Diatoms/Kiselalger

Diatoms/Kiselalger https://savethebalticsalmon.se/diatomskiselalger/ https://savethebalticsalmon.se/category/kiselalger/ Dissolved silicon plays a major role in the food web by diatoms. These require dissolved silicon to build their shell. Diatoms are a very important and popular food for zooplankton, which in turn serves as food for fish. The diatoms that do not get eaten quickly drops to the bottom when they… Continue Reading


THE DIATOMIST

THE DIATOMIST is a short documentary about Klaus Kemp, master of the Victorian art of diatom arrangement. Diatoms are single cell algae that create jewel-like glass shells around themselves. Microscopists of the Victorian era would arrange them into complex patterns, invisible to the naked eye but spectacular when viewed under magnification.The best of these arrangements… Continue Reading


Tiamin Blues

    Tiamin Blues http://savethebalticsalmon.se/balticmedia-ostersjoblues/ http://sv.wikipedia.org/wiki/Kiselalger   http://sv.wikipedia.org/wiki/Tiamin https://savethebalticsalmon.se/2013/11/07/tiaminer-och-kiselalger/ (.Jag måste ha Tiamin i min Kista annars kroppen jag kan mista:) B1 B1 måste vi alla få annars blir vi aldrig fler o inte mer än två   Älg Lax och Ejder delar samma öde blir för få:) Älg Lax eller Ejder ja menar det… Continue Reading