Jordbruksverket styrs av gödselmaffian och stödjer lagbrott

  Med gödselmaffia (GMF) avses de regnbågsodlare vars produkter till 75 % är regnbågsgödsel som dumpas i naturen med myndigheternas gillande. Restprodukten är 25 % regnbåge. Lagbrottet gäller Miljöbalken kap 2 § 8 som kräver att den som förorenar även städar upp efter sig. GMF´s ställning är sådan att Sveriges Television på deras begäran censurerar… Continue Reading