En räddning för många vattentäkter

Detta kan förhindra många framtida etableringar av industri och gruvor. ett nytt lagförslag om att vattnet är viktigast. https://www.havochvatten.se/artikel?artikel=1560256&referrer=4.5665afb41572747bd329eaf6 esko ikäläinen abytarzan@outlook.com  


Prislapp för miljöskandal: 230 miljoner

Idag kom Mark och miljödomstolens beslut om hur städningen vid Blaikengruvan ska gå till. Listan över åtgärder är mycket lång. Högar med mineral som kan läcka metaller måste tas bort, dagbrottet måste fyllas igen och tätas enligt konstens alla regler, mängder med kalk måste spridas, mm. Det jag ändå tycker är mest anmärkningsvärt är att… Continue Reading


Miljögifter

Efter ett utlägg på en en miljö-blogg om miljögifter fick jag lov att föra upp ungdomars arbete på Baltic problems. Brev ifrån skolan i Uppsala!. Jag är nyfiken på 1. hur hittade du vår blogg? 2. vad du skulle vilja att våra ungdomar gör som nästa steg för att kunna påverka utvecklingen åt rätt håll? Vi har… Continue Reading


Havsöringsforskning

Sökes sportfiskare mellan Öreälven och Rickleå för provtagning av Havsöring, gps kordinater samt bitar av fisk i provrör,utgår en liten ersättning för besväret SLU är beställarna. 2-4 personer inom området är önskvärt, bilderna har inget med undersökningen att göra. Havsöringen skall fångas i hav och plattsen skall märkas med koordinater. Väl mött! (Copyright Mike Savlen) Anmälan… Continue Reading


Time has come!

Tiden har kommit ifatt oss och vi gör allt fler misstag i vår strävan efter jobb och kariär. Väsentliga delar av oss har vi glömt på resan och vi är på väg att utrota oss själva. Ansvar för dom sju kommande generationer pratas det inte om, ansvar för våra barn pratas det inte om, vi… Continue Reading


Itämeri makeutuu – lajit taantuvat

Itämeren tilanne on monella tapaa huono Makeutuminen on vain yksi syy miksi Itämeren lajit taantuvat, alla uutinen Ylen ympäristöuutisista joka pistää jälleen miettimään ympäristömme tilaa. Itämeri on Turun yliopiston tuoreimpien tutkimusten mukaan makeutunut viime vuosikymmeninä. Varsinkin 70-luvulla merivesi makeutui selvästi. Makeutuminen on seurausta siitä, että sateet ovat lisääntyneet useita kymmeniä prosentteja viime vuosikymmenten aikana, varsinkin… Continue Reading


Skogen

Här nedan lite kort beskrivning av mig. Jag heter Sebastian Kirppu och har under dryga 15 års tid jobbat och engagerat mig i naturvårdsfrågor i den svenska skogen, fr a barrskogen, taigan. Mitt engagemang bygger på att naturen utsätts för en oerhört orättvis behandling av ett skogsbruk som säger sig vara miljövänligt. Vi svenskar får… Continue Reading


Southern Finland Karjaanjoki

Interviewing Juhani Piri who are involved of restoration procedures. Restoration of freshwater for spawning fish into southern Finland Karjaanjoki. This project want to tell people that somewhere is still a lot of brown trout. People can follow spawning in reality time in internet. It was very popular last autumn. Juhani Piri is under the bridge… Continue Reading