Att sila mygg och svälja miljöproblemen

    Svar från föreningen ”Save the baltic” på Remiss gällande ändrade bestämmelser för fiske på kusten i Östersjön.    Östersjön och dess kuster har under de senaste 100 åren genomgått ett totalt systemskifte. Från att ha varit ett näringsfattigt, giftfritt innanhav reglerat av rovfisk och med stabila klimatförhållanden och naturliga rinnande vatten till att… Continue Reading


Valspecial: Den bortglömda fiskepolitiken

Vilka partier satsar på fiskepolitiken? Johan Bohlin vid Uppsala universitet har undersökt saken. Slutsatsen är att miljöpartiet, vänsterpartiet och folkpartiet för den tydligaste och mest seriösa fiskepolitiken, medan moderaterna och socialdemokraterna utan tvekan har ”fokus på annat håll”. http://supermiljobloggen.se/kolumn/2014/09/valspecial-den-bortglomda-fiskepolitiken Vad är Fiskepolitik? I politiska sammanhang faller jordens alla hav, dess invånare, och vår politiska hållning… Continue Reading


ISABELLA LÖVIN GÖR BRA JOBB

Isabella Lövin strävar på och gör ett fortsatt bra arbete för våra hav! hoppas att hon tar vår Jordbruks minister i örat, samt fördömer Sveriges tveksamma inställning till överfiske och dispenser med GIFTIG fet fisk.  Hon var också fjolårets Ms SAVE THE BALTIC SALMON personlighet! EU-parlamentet röstar om bindande regler som ska sätta stopp för den årliga… Continue Reading