Högre gifthalter i ekoägg

Ekologiska ägg innehåller tre gånger högre halter av miljöföroreningar än konventionella. Det visar Livsmedelverkets (SLV) provtagning. Organisationen Svenska Ägg är nu i full krisberedskap inför offentliggörandet av SLVs rapport. FAKTA Dioxiner och PCB Dioxiner är organiska miljöföroreningar som bildas vid exempelvis sopförbränning. PCB är en industrikemikalie som förbjöds på 1970-talet. Innan dess användes den bland… Continue Reading


Utpekade i snårig laxhärva svär sig fria

Vem förde formellt ut den ”förbjudna” Saltölaxen ur landet – och var den verkligen giftig? Och handlar det om systematisk brottslighet, eller snarare om en rad nu preskriberade förseelser? Källa Vill du hjälpa oss? https://savethebalticsalmon.se/2016/09/02/gilla-dela-ga-med-vinn/ Meningarna gick brett i sär när rättegången kring den så kallade Laxhärvan i förmiddags inleddes vid Blekinge tingsrätt; med den första… Continue Reading


Två åtalas för grov smuggling av lax till Frankrike

Foto: Caroline Tibell/TT Nu åtalas två män för grov smuggling av Östersjölax från Sverige till Frankrike. Laxen har exportförbud eftersom den innehåller för höga halter av ämnet dioxin. http://sverigesradio.se/sida/embed?url=http%3a%2f%2fsverigesradio.se%2fsida%2fartikel.aspx%3fprogramid%3d105%26artikel%3d6421392 Männen har enligt åtalet träffat avtal med det franska företaget och förpackat och transporterat stora mängder lax under åren 2010-2012, och sedan sett till att yrkesfiskarna… Continue Reading


Glöm inte dioxinerna

Fisk är hälsosamt. Östersjöfiskar såsom strömming, lax och öring är närmat och ett gott alternativ ur miljösynvinkel. Men glöm inte problemet med höga dioxin-halter. Finlands Natur nr 2/2011 Dioxinproblematiken är bristfälligt känd bland konsumenterna. En orsak är den tämligen osynliga märkningen av fiskprodukter som kan antas innehålla dioxin i högre halter än gränsvärdet på 4… Continue Reading


Miljögift hittat på Torpön i Sommen – område kan spärras av

Foto: Sweco/Länsstyrelsen i Östergötland Mycket höga halter av giftet dioxin har hittats på Torpön i sjön Sommen. Giftet kommer från ett nedlagt sågverk som impregnerat virke med medel som innehöll dioxin. http://sverigesradio.se/sida/embed?url=http%3a%2f%2fsverigesradio.se%2fsida%2fartikel.aspx%3fprogramid%3d160%26artikel%3d6255127 Företaget Sweco som på länsstyrelsens uppdrag gjort analyserna anser att delar av området bör stängas av och kontakt med jord och sediment i… Continue Reading


Miljödomstolsförhandlingar

Miljödomstolsförhandlingarna angående Värö-bruk avslutades på onsdagen Förhandlingarna har förts i en konstruktiv anda där sakfrågorna disskuterats ingående. Den diskussion som förts har varit långt från de förslag som bruket hade från början. Naturvårdsverket ,Länstyrelsen, Hav och vattenmyndigheten , och fisket har haft en samstämmig kritik mot brukets förslag, och bruket har hela tiden fått backa,… Continue Reading


Dioxin väcker oro hos yrkesfiskare

Bruket slutade att bleka med klor 1993 – men vill nu ha möjligheten igen när produktionen ökas kraftigt när bruket bygger ut. http://t.sr.se/1mBB9MA http://www.flamman.se/klasskompass-i-miljopolitiken http://fiske.zaramis.se/tag/viking-bengtsson/ http://www.edbergcentrum.kau.se/edbergseminariet.htm Yrkesfiskarna i Halland är oroade över Värö Bruks planer på att börja använda klor igen i blekningen av sin pappersmassa. – Jag tycker att man backar in i framtiden.… Continue Reading