Miljögifter ligger kvar i Landsortsdjupet

Östersjöns botten innehåller fortfarande höga halter av organiska miljögifter som har varit förbjudna i över 40 år. Med höga halter av DDT och klordan är Landsortsdjupet inget undantag. Källa   Enligt en rapport från Sveriges geologiska undersökningar, SGU, har halterna av miljögifter i Östersjöns botten i princip stått still det senaste decenniet. I mätningar som… Continue Reading


Fortsatt höga halter av miljögifter i havsbottens sediment

Pressmeddelande  •  Jul 07, 2016 10:00 CEST Havsbottnarna utanför Sveriges kust bär på fortsatt höga halter av bekämpningsmedel som DDT och andra miljögifter i bottensedimenten – trots att många av gifterna förbjöds för mer än 40 år sedan. Det framgår av en ny SGU-rapport om Östersjöns och Västerhavets tillstånd. Källa Resultaten av de senaste mätningarna från bottensedimenten… Continue Reading


Dioxinfisken i Östersjön

I Östersjön är laxen och strömmingen så full av miljögifter att de är farliga att äta. I 30 år har myndigheterna kämpat för att få bort gifterna. I 30 år har de misslyckats. Nu vill regeringen att vi äter fisken ändå. Nu vill pappersbruken åter börja med blekningen med klor som framkallar Dioxin. Länkar nedan… Continue Reading


Odlad lax matas med fiskfoder som innehåller gifter

Giftfri mat övergödda vatten. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=78&artikel=5806709 Lax som odlas i Jämtlands län och som hamnar på våra tallrikar matas med foder som innehåller allt mer av ett bekämpningsmedel som brukar kallas DDT:s kusin. Lyssna på radio: http://t.sr.se/Pq51RV Ämnet heter Endosulfan och är helt förbjudet inom EU. Men i fiskmat är det okej. I fjol höjdes det tillåtna gränsvärdet i… Continue Reading