Finnar, kvener och birkarlar/Förenat av vatten

1 Kvenland 1.1 Norra Bottnens förhistoria http://finnpro2000.blogspot.se/p/ostersjovalden-forenat-av-vatten.html Enligt den gängse svenska historieskrivningen var Norrbotten utan fast bebyggelse fram till 1300-talet då en från Sverige utgående kolonisation framträder i källorna. Denna bild håller nu på att modifieras även i Sverige. Att samerna var de första invånarna i Bottnen torde alla vara ense om. Undan för undan… Continue Reading


WWF corrupted or corruptor

We make no great fuss of the WWF verifies industry backyards and have lifted numerous articles in the areas that affect our water. That there is an ongoing sale of toxic fish from the Baltic Sea, toxic fish is forbidden to export under the EU. Vi gör inget stort väsen av att WWF verifierar industrins… Continue Reading


Cáhci eallimi/Water fore life Följ min blogg med Bloglovin

http://www.ur.se/Produkter/181493-Var-samiska-kamp-Ratten-till-jorden Ansvaret är vårat att värna om vattnet åt dom sju kommande generationerna! Målet är att nå ut med budskapet till samtliga Östersjöländer! Vi är opolitiskt bundna! Samtliga religioner är välkomna! Vi står för mänskliga rättigheter samt lika värden. Våran slogan är enkel att följa! Vi jobbar för ett giftfritt vatten. Vi ser dig! Vi… Continue Reading


Siken hotad. Vi söker svar.

Frågan till våra ledande politiker: Var har ni politiker för plan för att rädda siken? Läs artiklarna: Siken på väg att försvinna utanför Härnösand/ Sundsvall Siken på väg att försvinna i Bottenhavet/ Gävle Larm från fiskare i Kalix. Lax och Sik är sjuka / Kalix  Fiskeriutskottet/Europaparlamentet svarar.  Text av Robert Casinge som är Jens Nilssons… Continue Reading