Vår vattenhjälte vann!

Nils-Erik Vigren, ordförande i föreningen Rädda Höga Kusten vann det ärofyllda priset som Mr Save the Baltic Salmon 2015. Han fick de flesta rösterna, när svenska folket sagt sitt. Röstningen skedde via telefon. Vinnarna presenterades på Sportfiskemässan i Älvsjö 18-20 mars 2016. Tillsammans med Nils-Erik blev även Daniel Persson vinnare, för arbetet och det resultat… Continue Reading


Brootak.se sponsrar 2015 års laxhjältar

Tacksam för året som gått! din sponsring har spridit sig som en löpeld genom landet.  Tack Johan Thomasson med personal  http://brootak.se/ Klicka på länkarna som är understrukna namnen! så kan du läsa vad dom gjort.Omröstningen avslutas den 7 Mars kl 12.00 och den kostar 10 kr. Årets vinnare förkunnas på sportfiskemässan i Älvsjö den 18-20… Continue Reading


Vill nominera Fiskevårdsnätverket i Göteborg

Vill nominera Fiskevårdsnätverket i Göteborg för deras storartade insatser med att restaurera åar. De har både rensat , rivit dammar och byggt lekbäddar på ett stort antal bäckar och små åar i Göteborgstrakten. Ett arbete som givit goda resultat  med ökande lekfisk och goda mängder havsöringsyngel.Ett arbete som är i absolut toppklass! Leif Eriksson STBSmedlem.… Continue Reading


Mrs save the baltic salmon

Det känns helt rätt att nominera Linda Västrik för hennes film och gärning för våra vatten, som vi tidigare sagt i våra nomineringar är det av stor tyngd att vi lyfter gärningar som agerar globalt och får följder lokalt. Se filmen nedan. Water for life   http://vinostream.com/full/stream.php?id=tt2732092 http://akademinvaland.gu.se/aktuellt/e/?eventId=3175155582 http://www.svtstatic.se/cms-image/cachable_image/1396968766/dox/article1936430.svt/alternates/large/DOK-De-dansande_001.jpg Årets Mai Zetterling stipendium gick till… Continue Reading


Mr. Ms. save the Baltic salmon heroes through time and space

 The list just keeps growing! we must thank Johan Thomasson CEO of Bro&Tak Umeå Sweden annually put large sums of money that we can raise people’s daily work for the sustainable future. Here below you can read what the people has done for our holy water. https://savethebalticsalmon.se/category/radda-vara-vattennomineringar-och-prisade-insatser/ Gunnar Westrin Ekologi från tidig skolålder Malin Norrby Rent vatten,… Continue Reading


MR/Ms SAVE THE BALTIC SALMON AWARD 2015

Jag nominerar Patrik Wallenberg för sitt idoga arbete med våra vatten. Patrik är en sann narturvän  och flugfiskare och lägger mycket tid på Älvräddarna Linköping. Bland annat jobbar han med fria vandringsvägar för lax och havsöring från Bråviken till Unden. Patrik lägger också  sin fritid på tillsyn av lokala flugfiskevatten. Patrik är också en flitig… Continue Reading


MR/Ms SAVE THE BALTIC SALMON AWARD 2015

Nominerad: Daniel Persson, Sundsvall Nominering: Daniel nomineras till 2015-års pris på grund av det arbete, och det resultat detta gett, med att planera, restaurera och skydda viktiga lekbottnar samt uppväxtområden för havsöringen i och kring Ljungan. Daniels förmåga att planera och genomföra stora som små restaureringsprojekt har lett till att havsöringen i Ljungan och dess… Continue Reading


Nominering av en vattenhjälte till Mr Save The Baltic 2015

Jag vill nominera Nils-Erik Vigren, fårbonde i Käl i hjärtat av Höga Kusten, och ordförande i föreningen Rädda Höga Kusten. Han var en av initiativtagarna till föreningen som bildades 2013 och har drygt 600 medlemmar. Föreningen fick årets miljöpris från Naturskyddsföreningen i Västernorrland. Nils-Erik är för mig en självklar hjälte och en mycket värdig kandidat… Continue Reading