För mycket näring dräper haven

För mycket närings tillförsel till haven kommer att orsaka att sjögräs, koraller och fiskar dör. En nyligen publicerad artikel från UNESCO havorganisasjon, International Oceanographic Commission (IOC) fastställa att det nu finns nästan 500 ”döda vatten”. Livsmedelsproduktion innebär användning av fossila bränslen och överflödigt vatten från hushåll och industri som hamnar i våra floder, som tex… Continue Reading