Vattenkraften dödar Östersjön

Den här filmsnutten bevisar dom teorier vi haft nu i några år. Den förklarar också varför Bottenviken och Kvarken är friskare än dom södra delarna tack vare outbyggda älvar Kalix och Torne älvar med biflöden. Det står nu klart att vattenkraften utan några tvivel står för den värsta miljökatastrofen i mänsklighetens historia. Detta är oerhört… Continue Reading


We can change this? Yes we can!

On top of recent doctors and scientists warning pregnant women and children to avoid farmed salmon, the product you see in the stores may have also gone through some horrific torture before ending up as your sushi, dinner filet or pet food…The fish farmers worldwide, including BC, have a deadly sea lice problem that’s become… Continue Reading


Do not touch our toxic fish

Here is the politician who fires up for the Swedes’ right to eat dioxin- poisoned fermented herring – but that ’s chilly set of most hearty climate action . Anna Maria Corazza Bildt (M) is the bottomhit in our environmental review of the Swedish EU politicians . Naturskyddsföreningen     Here are two examples of… Continue Reading


Tiamin Blues

    Tiamin Blues http://savethebalticsalmon.se/balticmedia-ostersjoblues/ http://sv.wikipedia.org/wiki/Kiselalger   http://sv.wikipedia.org/wiki/Tiamin https://savethebalticsalmon.se/2013/11/07/tiaminer-och-kiselalger/ (.Jag måste ha Tiamin i min Kista annars kroppen jag kan mista:) B1 B1 måste vi alla få annars blir vi aldrig fler o inte mer än två   Älg Lax och Ejder delar samma öde blir för få:) Älg Lax eller Ejder ja menar det… Continue Reading


Konferens 26 april, Stockholm

NATURENS RÄTTIGHETER OCH ECOCIDE Vik gärna tillfället för denna unika konferens. I en tid av accelererande klimatförändringar, artutrotning och ekologisk förstörelse krävs ett radikalt nytänkande. Idéerna om naturens rättigheter och ecocide kan innebära en transformation i vår relation till planeten och det levande. Konferensen skapar en bredare och djupare medvetenhet om dessa idéer och undersöker deras potential för ett… Continue Reading


Centerpartiet går kapitalets intressen inte medborgarens

Riksdagens fatala misslyckande är ett signum! Centerpartiet skriver ofta att dom är det långsiktiga alternativet för levande landsbygd och ett hållbart Sverige. Centerpartiet hävdar även att människor ska få mer medbestämmanderätt! Samt att de även vill  föra en ”närodlad politik”. Vi på Save The Baltic-salmon vill därför ställa några frågor till miljöminister Lena Ek (C), landsbygdsminister… Continue Reading


Östersjöns syrebrist

Nya forskningsresultat visar att tillförsel av näringsämnen är den huvudsakliga anledningen till ökad syrebrist i Östersjöns sjöbotten. Näringsämnen kommer från förbränningen av fossila bränslen, utsläpp från reningsverk, från gödningsämnen och intensivare djurhållning skriver  Kemivärlden Biotech. Nästan en tredjedel av havets botten är död pga syrebrist. Hela forskningsrapporten:  ”Deoxygenation of the Baltic Sea during the last century” finns… Continue Reading