Sverige – ett Klondyke* för fiskodlare?

*Guldrushen i Klondyke är den immigration av guldletare längs med klondikefloden nära Dawson City i Kanada under slutet av 1800-talet, då guld upptäckts i området. Varför är det som det är och varför blev det som det blev? Vad har odlingsindustrin med öppna kassar vid Höga Kusten tillfört Sverige? Det är frågor jag ställt mig och som… Continue Reading


Kritisk sakägare till fiskodlingen vid Rödön efterlyses!

Det viktigaste först! Jag söker en person i anslutning till Rödön i Storsjön som är kritisk till fiskodlingen enligt Miljöprövningsdelegationens beslut, men som inte själv av olika anledningar vill överklaga. Det skulle kunna innebära att jag genom fullmakt överklagar i den personens, det vill säga i ditt ställe! Det kostar absolut ingenting annat än ett… Continue Reading


Åtgärder för två miljarder – men havsmiljömålen nås inte

Foto: Karin Persson P4 Gotland Sveriges Radio Publicerat 2016-02-08 Åtgärder för två miljarder kommer att ge en samhällsekonomisk vinst på fem miljarder, enligt Havs- och vattenmyndigheten. Målet i EU:s havsmiljödirektiv, att Östersjön ska ha god miljöstatus år 2020, kommer inte att nås. Havs- och vattenmyndigheten är nu klar med Sveriges första åtgärdsprogram för havsmiljön. Det är… Continue Reading


NÄRINGSTRANSPORTEN VIA VÅRA STORA ÄLVAR

  Fiskodlingarna vid Höga Kusten Överklagan kring fiskodlingarna i Mjältösundet, Omnefjärden kommer att tas upp till beslut i Mark- och Miljööverdomstolen senare i vår. Odlingen gällande Nätrafjärden ligger nu hos Mark- och Miljödomstolen för beslut. Läget när det gäller fiskodlingen i Nätrafjärden är att jag beviljats uppskov fram till  29/1 -2016. Mitt problem är tidsbrist… Continue Reading


Miljöfarlig laxodling ger klirr i kassan

Budskapet om att norsk lax är säker och nyttig mat är det industrin vill förmedla. Men vad skadas för värden på vägen till våra tallrikar? Ett alldeles färskt inlägg i debatten finns att läsa i Fiskejournalen: http://www.fiskejournalen.se/miljofarlig-laxodling-ger-klirr-i-kassan/ Se även andra länkar i inlägget! http://www.metronews.ca/news/vancouver/2016/01/07/researchers-detect-signs-of-salmon-virus-in-british-columbia.html


HaV ger 7,1 miljoner till att utveckla en hållbar vattenkraft i Dalälven

Havs- och vattenmyndigheten och Energimyndigheten presenterade i juli 2014 en nationell strategi för vattenkraft och vattenmiljö. I denna pekas Dalälven ut som en älv med både höga naturvärden och höga värden för Sveriges elproduktion. Här finns många vattenkraftverk, exempelvis Trängslet och Älvkarleby. Här finns också höga naturvärden i form av Siljansöringen, Dalälvslaxen, variationsrika forsmiljöer, värdefulla… Continue Reading


Framtidens vattenkraft.

Ledande politiker brukar alltid säga att småskalighet är det bästa för miljön bland annat inom jakt, fiske och jordbruk. Ett vanligt citat är ”Bruka och inte förbruka”, trots denna åsikt satsar regeringen och industrin på storskalighet bland annat inom vindkraft, vattenkraft och fiskodling eftersom storskalighet ger större avkastning. I denna artikel tänker vi ta upp den storskaliga vattenkraften och hur den… Continue Reading


Kunglig nationell vattenkonferens.

Fokus för konferensen är våra Norrländska skogsälvar. Sjöar, vattendrag och hav är en viktig gemensam naturresurs med stor betydelse för den biologiska mångfalden. För att skydda vattenmiljön krävs det därför tillstånd om man vill utföra åtgärder som kan påverka yt- eller grundvattnet. Vattenverksamhet är en benämning på åtgärder som på olika sätt påverkar grund- eller… Continue Reading


Riv kraftverken för att stoppa myggplågan vid nedre Dalälven

Tiden före byggandet av det statliga vattenkraftverken hade älven en hög och kall vårflod som spolade igenom våtmarkerna och var inte särskilt gynnsam för myggproduktion. Idag fylls i stället våtmarkerna av varmt och grunt vatten under sommaren och de blir alltmer näringsrika. Vattenregleringen i Dalälven i kombination med dess flacka topografi skapar ett växthus för populationen av stickmyggor. Det… Continue Reading


Elcertifikatsystemet är ifrågasatt bland folkvalda.

Idag skriver Dagens samhälle / debatt att folkvalda tror inte längre på elcertifikatsystemet. I en färsk undersökning från ekonomikonsultföretaget Copenhagen Economics svarar våra folkvalda att de anser att satsningar på Forskning och utveckling (FoU) är den viktigaste åtgärden för att klara omställningen till ett hållbart energisystem. Subventioner till exempel via det så kallade elcertifikatsystemet som drivit på framväxten… Continue Reading


Sviker regeringen Ojnareskogen?

JUNI 17, 2015 / JENS HOLM (V) För en dryg vecka frågade jag miljö- och klimatminister Åsa Romson om när regeringen väntas fatta beslut om skydd för Bästeträsk på Gotland, där Ojnareskogen ligger. Mark- och miljööverdomstolen meddelade i april i år att man ställer in slutförhandlingarna om företaget Nordkalks ansökan om kalkbrott i området. Naturvårdsverket har… Continue Reading