Opposition grows against pollution

Opposition grows against pollution Groups and movements, for clean lands, waters and healthy food! Free to yoin ; https://www.facebook.com/groups/253945969895/ You all are doing it for us, who know that the greatest demand we have is untouched land and waters, not gold, diamonds, minerals, gas or limestone. We join and support you all …. Sami Siida of… Continue Reading


Finland förbättrar lax- och havsöringsbestånd

För laxfisket i älvområdena vill man fastställa säsongvisa licenskvoter. (Copyright NWCouncil/Creative Commons Attribution ShareAlike 3.0 License ) Finland förbättrar lax- och havsöringsbestånd Publicerad 08:15 – 2013/11/21 Finland får snart en ny lax- och havsöringsstrategi med siktet inställt på år 2020. Det talas om fenklippning av utsatt fisk och minskat fiske på blandbestånd, stora förändringar som… Continue Reading


FN, Madde och Obama

FN, Madde och Obama. FN (Förenta Nationerna) värnar bland annat om de mänskliga rättigheterna.Under onsdagen påpekade FN’s avdelning för rasdiskriminering för Sverige att man ska fundera på detta med regeringens mineralpolitik. Denna politik strider alltså mot FN:s konventioner och rasdiskrimineringskommittén rekommenderar därför att Sverige ändrar sin lagstiftning. Läs mera här! http://mattisblogg.se/2013/09/fn-madde-och-obama/


Besöksnäringen är Sveriges och världens nya basnäring

Besöksnäringen är Sveriges och världens nya basnäring. Hör vad jag säger! Här kommer hårdfakta. Siffror som talar sitt tydliga språk. Många tror att Sverige fortfarande lever på gruvindustrin och personbilar. Hårda fakta pekar på en annan verklighet! Besöksnäringen är ensam nästan lika stor som Järn och stål tillsammans med personbilsindustrin. Besöksnäringens: 98,8 miljarder. Järn och Stål: 68,4… Continue Reading


Öppet brev till Regeringen, Svenska FN förbundet, Hav och vattenmyndigheten samt Livsmedelsverket .

Öppet  brev till Regeringen,  Svenska FN förbundet, Hav och vattenmyndigheten samt Livsmedelsverket . 1. Hur kan fisket efter vildlax kunna fortgå nu när allt är offentligt klarlagt! att endast 5 % av laxen säljs i Sverige. Vart ska laxen säljas om den inte säljs i Sverige? 95% kommer alltså att kastas på soptippen enligt Uppdrag gransknings… Continue Reading


ANDRA VÅGEN/Giftfri mat

35 miljögifter. Cecilia, som bor i Stockholms skärgård, har låtit analysera sitt och sonen Alfreds blod. Resultatet, som visas i en ny SVT-dokumentär, pekade på att de båda bär på flera kemikalier. Stödmedlemmar och nyfikna! bli medlem på facebook! gå med här. https://www.facebook.com/GiftfriMat?fref=ts http://www.fokus.se/2013/05/sjosjukan/ http://www.svt.se/nyheter/vetenskap/mer-om-miljogifter-i-ostersjon http://allaboard.panda.org/en/


Giftfri mat/Miljögifter kan kopplas till vanliga folksjukdomar

Miljögifter kan kopplas till vanliga folksjukdomar               http://en.edelices.com/sea-products/salmon/wild-baltic-salmon-marinated-in-dill-whole-filet-olsen.html http://www.alibaba.com/trade/search?fsb=y&IndexArea=product_en&CatId&SearchText=Wild+baltic+salmon Sverige exporterar giftig lax utomlands! formodlingen har den har illegala handeln på gått i generationer. http://www.thelocal.se/47782/20130508/ ____________________________________________________ Det tar lång tid att bevisa att kemikalier är farliga, det tar ännu längre tid att förbjuda dem och det tar ännu ännu… Continue Reading


Livsmedelsverkets kostråd

Sveriges dioxinundantag I Sverige är det tillåtet att sälja viss fisk med högre halter av dioxin och PCB än i övriga Europa. En förutsättning för att Sveriges undantag från EU:s gränsvärden är att man informerar om riskerna med att äta sådan fisk. Dioxiner och PCB Dioxiner och PCB är miljöföroreningar som på olika sätt fått… Continue Reading


ISABELLA LÖVIN GÖR SKILLNAD/GIFTFRI MAT OCH FRAMTID

Hon skulle behövas belönas med hedersamt pris för sina insatser för folkhälsan. Nu har Isabella Lövin ställt en skriftlig fråga till EU-kommissionen om vad de tänker göra åt Sveriges illegala export av dioxinlax och det faktum att regeringen inte informerade kommissionen om Livsmedelsverkets uppfattning att undantaget inte borde förlängas pga bland annat att informationen om kostråd inte… Continue Reading