Ny kunskapssammanställning om fiskodlingars påverkan på miljön

Fisk-, alg- och skaldjursodling är en växande industri runt om i världen som kan ge såväl näringsrik och hälsosam mat som arbetstillfällen. En nackdel med framförallt fiskodling i öppna kassar är att den kan innebära en påfrestning för vattenmiljön. SMHI har gjort en kunskapssammanställning kring de problem som förknippas med näringsämnesbelastningar från fiskodlingar i öppna kassar.… Continue Reading


Årsmöte 2016-03-19

Save The Baltic Salmon (klicka på länken) Årsmöte 2016-03-19 I samband med Sportfiskemässan kommer vi hålla årsmöte i Älvsjö scoutgård 20:00. Länk till scoutgården hittar ni här: Älvsjö scoutgård Kaffe och kaka serveras I samband med mötet. Anmälan senast 2016-03-17 till savethebaltic@gmail.com Efter årsmötet samlas vi för att gemensamt äta en bit mat till självkostnadspris. Välkomna 🙂… Continue Reading


Massiva algblomningar och fiskdöd vid fiskodling.

Förra veckan rapporterade det Norska företaget Marine Harvest (som är den största lax producenten i världen) att omkring 1,2 miljoner av deras fiskar dött som ett resultat av alger identifieras i deras lokaler, fiskodlingen ligger i den södra regionen av  Chile. De totala förlusterna värderas till omkring US $ 22.200.000 med förluster på cirka 12.700 ton fisk.… Continue Reading


Sveriges största fiskodling på land i Jämtland?

Kall ligger vid kanten av den nordvästra stranden av Kallsjöns södra del. Sjön ligger i Åre kommun i Jämtland och ingår i Indalsälvens huvudavrinningsområde. Området erbjuder lättåtkomligt sjöfiske. Kalls sameby säljer ett särskilt fiskekort för fiske i vissa av deras husbehovsvatten. Fisket kan förenas med boende i någon av samebyns renvaktarstugor, i en mycket storslagen… Continue Reading


Äter du odlad fisk?

Äter du fortfarande odlad fisk? då är det hög tid att du tar ditt ansvar för dom kommande generationerna. Följ med oss i en rundvandring kring problematiken. 1. Fiskodlingen i stora delar av världen använder sig av olika typer av miljömärkningar som miljöorganisationer upprättar för att tjäna pengar. Källa:https://www.msc.org/hav-och-fisk/var-losning?set_language=sv MSC skapades 1997 när de två… Continue Reading


Politiker på bred front mot fiskodling i Storsjön!

Bright Water Fish AB har tidigare fått tillstånd enligt miljöbalken att anlägga en fiskodling i Storsjön utanför Vejmon på Rödön. Majoriteten av politikerna i Krokoms kommun ifrågasätter odlingen utanför Rödön. Man anser att påverkan av miljön inte är färdigutredd. Nu får domstolen avgöra! Läs mer i Östersundsposten. Publicerat 23 februari 2016


Fiskodling, allt-i-ett

Anläggningen kombinerar bränsleproduktion, växthusodling och fiskodling. Dessutom sker detta utsläppsfritt! Tänk er en fiskodling där allt tas till vara och återanvänds! Det är precis vad man gjort i Finland. Närmare bestämt i Nystad. Där odlas 250 ton sik per år och det ter sig visserligen dyrare än odling i traditionella, öppna kassar, men man räknar med… Continue Reading


Det vilda laxbeståndet i Norge har mer än halverats

NEGATIV UTVECKLING: Vildlaxbeståndet har minskat med 55 procent under perioden från 1983 till 2014. Trots en viss ökning under det senaste året, är trenden totalt sett, fortfarande nedåt. Löss och odlad lax som rymmer får en stor del av skulden till detta. Trygve Poppe på Statens Veterinärmedicinska skola och Nylund vid universitetet i Bergen säger… Continue Reading


Ska framtidens odlade fisk bli vegetarianer?

  Från träflis till fiskfoder Tillverkning av fiskfoder Träflis används för massakokning i massabruk. Surlut och fiberslam blir restströmmar under kokprocessen: Surluten används som näring för att odla svamp i bioreaktorer. Svampen skördas via filtrering och tvättas, torkas och mals. Single cell-proteinet kan sedan ersätta dagens fiskmjöl i fiskfoder. I fem år har forskaren Björn… Continue Reading


Miljömärkning på odlad fisk och skaldjur

Nästan hälften av all fisk och skaldjur vi äter i världen är odlad. Och mer kommer det att bli, eftersom det kommersiella fisket sedan länge nått sitt tak. I takt med att vattenbruket ökat har det blivit allt viktigare att komma till rätta med de miljöproblem som följer av verksamheten. Miljömärkning är ett sätt att… Continue Reading


Analys görs av tillstånd till fiskodling i Storsjön

  Bakgrund: Företaget Bright Water Fish AB har fått tillstånd att anlägga en fiskodling för drygt 1 500 ton regnbågsöring och röding i Storsjön. (ÖP  2016-02-08) Krokoms kommuns tjänstemän kommer att analysera Bright Water Fish:s tillstånd att starta en fiskodling i Storsjön. http://www.ltz.se/jamtland/krokom/krokoms-kommun-granskar-tillstandet-for-fiskeodlingen-i-storsjon


Rädda Höga Kustens verksamhet i nuläget

 Läget på den juridiska fronten är att vi i RHK och övriga, i egenskap av sakägare, fört upp våra överklaganden gällande Omne- och Mjältöfjärden vid Höga Kusten till Mark- och miljööverdomstolen (MÖD). Förhandling i maj 2016. Remissinstans i detta mål blir Havs- och vattenmyndigheten bl. a. Jag har skickat mitt material till dem och försöker… Continue Reading