En känga till Holmlund

Efter dialoger med Lennart Holmlund kommunalfullmäktige i Umeå kan vi annat inte göra än att gå ut med kritik till sittande i Umeå kommun,  fd årets västerbottning som kämpar för rena vatten är inte värd något i Holmlunds ögon, efter flertalet dialoger med Lennart fick jag klart för mig att han var emot årets västerbottning som… Continue Reading


Opposition grows against pollution

Opposition grows against pollution Groups and movements, for clean lands, waters and healthy food! Free to yoin ; https://www.facebook.com/groups/253945969895/ You all are doing it for us, who know that the greatest demand we have is untouched land and waters, not gold, diamonds, minerals, gas or limestone. We join and support you all …. Sami Siida of… Continue Reading


Ett långsiktigt hållbart vildlaxfiske i Sverige

Förslag till riksdagsbeslut http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Ett-langsiktigt-hallbart-vildl_H102MJ495/?text=true Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att fritidsfiske efter lax med kommersiella redskap skyndsamt bör förbjudas. Motivering Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att fritidsfiske efter lax med kommersiella redskap bör förbjudas skyndsamt. ICES, Internationella forskningsrådets analyser… Continue Reading


Tiaminer och kiselalger

Tiaminer och kiselalger Kiselalgernas betydelse i kretsloppet har äntligen fått fotfäste i Riksdagen. Att frågan behandlas gör det möjligt att sammankoppla gamla industrisynder och Östersjöns döende process. Vattenkraften slår hårdare mot Östersjön än övergödningen i sig självt gör. Vattnet är så näringsfattigt och det kan användas direkt i ettbilbatteri. http://naosite.lb.nagasaki-u.ac.jp/…/1/acta05_02_07_t.pdf På grund av låga näringsvärden… Continue Reading


FN, Madde och Obama

FN, Madde och Obama. FN (Förenta Nationerna) värnar bland annat om de mänskliga rättigheterna.Under onsdagen påpekade FN’s avdelning för rasdiskriminering för Sverige att man ska fundera på detta med regeringens mineralpolitik. Denna politik strider alltså mot FN:s konventioner och rasdiskrimineringskommittén rekommenderar därför att Sverige ändrar sin lagstiftning. Läs mera här! http://mattisblogg.se/2013/09/fn-madde-och-obama/


Årsmöte i Jönköping den 5 April

Årsmöte den 5 April kl 20.00 i Jönköping i scouternas klubbstuga i Husqvarna samt på facobook klubbrumm save the baltic/salmon! samtliga är kallade som önskar deltaga! Var god notera edert deltagande på lista enligt nedan! dagordning samt övrig info kommer inom kort! Fullständig styrelse och att alla är välkommna med förslag, inrikting, mål o syfte.… Continue Reading


LKAB orsakar stora utsläpp i Rakkuribäcken Kiruna

Åtgärda utsläppen i Rakkuribäcken!  Kortfattad problematik LKAB har en sedimentdamm och en klarningssjö som ligger vid Rakkuribäcken. Genom dessa släpper de ut flera olika basiska ämnen, bland annat odetonerat sprängämne som innehåller olika salter. Alla dessa ämnen påverkar miljön i vattnet, och flera av dem bidrar även till övergödning. Man kan se tydliga tecken på… Continue Reading


Jockfall räddar vildlaxen i Östersjön och i EU

Jockfall AB och Ronny Landin stödjer Save the Baltic Salmon i arbetet med att rädda de utrotningshotade laxstammarna i Östersjön. Vi måste arbeta tillsammans för att laxen ska få leka i våra älvar. Vi vet att Östersjölaxen är särskilt hotad och uppmanar förvaltande myndigheter och nationer att ta sitt ansvar och värna de vildlaxbestånd som överlevt. Fisket hos… Continue Reading


Talande bild/döende framtid.

Talande bild/ döende framtid är en beskrivning av den kolonialism som vår regering utsatt landet för i sekler. Det började med utbyggnaden av vattenkraften och avvaerkningen av  skogen, vilket har lett till Östersjöns döende process samt förgiftningen av våra vatten. Flottningen och utdikningen av myrarna förstörde stora uppväxtområden för fiskynglen i våra föryngrings- och födobäckar.. Vattenfall… Continue Reading


Sportfiske mässan 2013 med SAVE THE BALTIC SAMON

Tack till Fabian Arleskog  Text och musik titel:  DU och jag får rädda världen Bengt Sjöberg http://www.bengtsjoberg.se/ Här nedan kan du lägga en röst på oss! priset är vårat allas! dvs lax fonden som får köpa friheten till vår lax! http://www.fisheco.se/sportfiskeblogg-2012/?blogg=save-the-baltic Kenneth Karlsson på radion om vildlaxen: http://www.stevefuture.se/wordpress/wp-content/uploads/2013/02/kenneth-ume%C3%A5.disc2_.mp3 Sametingets ordförande Stefan Mikaelsson vässade tungan när han med… Continue Reading