Floden Elwhas återfödelse

Världens största damm borttagning Floden Elwha var tidigare berömd för sitt rika bestånd av lax, men också för sina stora träd. För att få el till skogsindustrin byggdes Elwha-dammen 1914 och Glines Canyon Dam 1927. Kraftverken gjorde att lax och skaldjur försvann och därmed också försörjningen för ursprungsbefolkningen i stammen Lower Elwha Klallam. I en lång… Continue Reading


Nu har svaret kommit. Kiselalger innehåller bl a kolhydrater, protein, oljor, fett, vitaminer, vitamin B12 och thiamin B1 vitamin

Följetong del 3 av 5: Eftersom kiselalgerna står för 45% av fotosyntesen i Östersjön och algerna har minskat med 60% sedan 60-70talet bestämde jag mig för att ta reda på vad kiselalgerna innehåller. Forskarna pekar ut  dammbyggen inom vattenkraft och övergödningen som orsaken till de sjunkande kiselhalterna. Frågan: Hej alla på Östersjöcentrum. Vi är några från… Continue Reading


Vilka ämnen finns i Kiselalger?

Denna fråga är nu ställd till Stockholms universitet och Linköpings universitet. Kiselalgerna står för ungefär 45% av fotosyntesen i haven och kan delas in i mer än 200 släkten och man uppskattar antalet de olika arterna till ungefär 100 000. Löst kisel spelar en stor roll i näringsväven genom kiselalgerna. Dessa arter behöver löst kisel för… Continue Reading


UNFCCC , IPCC och COP21.

En lång rad världsledare signerade i New York det första globala avtalet för att möta klimathotet. – Det är en kamp mot klockan, sade FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon. Avtalet som förhandlades fram i Paris i december skrevs under av över 170 länders representanter i FN:s generalförsamling på fredagen. I ceremonin deltog ett 60-tal statsöverhuvuden. Romson… Continue Reading


Världens mest förorenade hav

För oss inom Save The Baltic- Water For Life är det gåtfullt varför frågan om att få Östersjön att bli ett välfungerande hav inte är av politisk vikt i Sverige? Som framgår av inslaget i SverigeSRadio  är andra länder värre än Sverige, men vad gör vi då för att driva på andra länder? Och varför är… Continue Reading


Vattenkraften sliter på naturen

Många som bor längs Umeälven har tröttnat på miljöförstörelsen som vattenkraften orsakar. En nybildad förening ska ta tag i problemen. I vår bildas Föreningen Samverkan Umeälven av föreningar längs älven från Vännäs till Storuman. Syftet är att återställa miljönskador som orsakas av vattenkraftutbyggnaden. Isen på Umeälven är som ett sandpapper mot stränderna som blir livlösa.… Continue Reading


När småfåglar dör

  Fåglarna i Östersjön förlamas och dör av brist på B-vitaminet tiamin. Forskarna tror nu att orsaken till detta är en kamp mellan olika alger i Östersjön. Och skälet är att havet håller på att utarmas. Enligt Pauline Snoeijs, professor i systemekologi vid Stockholms universitet, pågår det ett systemskifte i Östersjön; varmare klimat, övergödning och… Continue Reading


Tiaminbrist förvirrar forskare

Tidigare studier i Östersjön har visat att flera arter av fisk, och nu på senare tid även många fågelarter, är drabbade av vitamin B1 (tiamin) brist. Bristen orsakar beteende- och reproduktionsstörningar och leder även till överdödlighet hos både vuxna fiskar och fåglar.  Sjöfåglar ruvar på plastflaskor, ejderungar kan inte dyka och blir enkla byten för… Continue Reading


God vattenmiljö eller maximal elproduktion?

Olika synvinklar på hållbar vattenkraft Mellanbygdens vattenråd  skriver idag om senaste numret av tidningen Hav och Vatten (nr 1 2016, sidorna 24-28) Där belyser HaV-myndigheten förslaget på en nationell strategi för hållbar vattenkraft, och den komplexitet och olika synvinklar som finns med koppling till miljöåtgärder för vattenkraften. Bland annat berörs några av synpunkterna om att glesbygden riskerar att missgynnas… Continue Reading


Några säger si och andra säger så.

Några säger si, andra säger så. Några säger stopp när andra säger gå. Några säger blå, andra säger röd. Några säger liv när andra säger död.  Östersjön blir friskare enligt forskare Östersjön blir sjukare enligt forskare Det har inte skett någon som helst förbättring, säger Lars Andersson som är oceanograf Studien visar att det här… Continue Reading


Trendbrott att riva stora vattenkraftverk i USA.

I Sverige har medvetenheten om vattenkraftens skadeverkningar just grytt men det lär dröja ett tag till innan den slår igenom i de breda lagren. Men Amerikanska Rivers är nu stolta över att meddela att rivningarna av vattenkraftverk har fortsatt under 2015.  ”Vi är i slutet av den stora dammbyggnads eran i USA och början av restaurering… Continue Reading


Samhället har förlorat förmågan att se allvarliga signaler från miljön

Något är allvarligt fel i den svenska miljön. Sjöfåglar har dött i massiv omfattning de senaste tio åren i en plågsam förlamningsdöd. De senaste åren har även större landlevande djur drabbats bland annat älgar. Professor Lennart Balk från Stockholms Universitet är förvånad över att larmrapporterna om älgdöd och sjöfågeldöd inte lett till större reaktioner och… Continue Reading


Nervgiftet BMAA är något vi måste ta på allvar

Giftet kallas BMAA och produceras bland annat i cyanobakterier, så kallade blågröna alger. Nervgiftet är en aminosyra med beteckningen beta-N-metylamino-L-alanin, som förkortas BMAA. Forskare har tidigare påvisat förekomsten av BMAA i både på land och i vatten såsom på ögruppen Guam i Stilla havet, i Floridas kustområden samt i Östersjöns brackvattenssystem. Redan 2005 visade Svenska forskare att… Continue Reading