400 miljoner till länsstyrelserna för vattenvård

  Havs- och vattenmyndigheten, HaV, fördelar i år totalt 400 miljoner kronor till länsstyrelserna för arbete med vattenvård. – Länsstyrelserna får drygt hälften av det totala åtgärdsanslaget för havs- och vattenmiljö. Det visar vilken viktig och stor roll de har för att vi ska kunna nå de miljömål som satts upp för våra sjöar, vattendrag… Continue Reading


NYTT TILLSTÅND FÖR VATTUDALENS FISK AB

    Detta skrev ÖP 19/12-2015 Nytt odlingstillstånd i Linjeviken, Ströms Vattudal i Strömsunds Kommun Beslut att Vattudalens fisk AB får tillstånd till fiskodling Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen Västernorrland har den 11 december 2015 i beslut enligt miljöbalken meddelat Vattudalens Fisk AB tillstånd till fiskodling i Linjeviken, Ströms Vattudal i Strömsunds kommun. Beslutet samt upplysningar om… Continue Reading


Välkommen att diskutera vattnet i ditt närområde!

  Mikael Strömberg; Vilhelmina Model Forest, visar bildspel och berättar om arbetet med ”Ångermanälvsprojektet”. Vars syfte varit att skapa förslag till konkreta och lokalt anpassade åtgärder vid kraftverksanläggningar och dammar i form av fysisk restaurering och öppnade vandringsvägar för att nå god ekologisk potential i Ångermanälven.   Två tidigare utredningar har genomförts,                                  Åtgärdsplanering i reglerade vattendrag –… Continue Reading