HaV om urminnes hävd: Vattenkraftverk ska ansöka om miljötillstånd

I Sverige finns i dag cirka 2 000 vattenkraftverk. Flera hundra av dessa, främst mindre vattenkraftverk med mindre än 10 MW installerad effekt, har inte prövats enligt tidigare vattenlagar eller miljöbalken som kom 1999.  HaV kan därför gå ut med en vägledning till landets länsstyrelser om att ägare till vattenkraftverk som drivs med hänvisning till urminnes… Continue Reading


Nytt nationellt dammregister där du kan ”zooma in” på specifika områden.

Med SMHI:s  nya Dammregister  kan du bland annat välja bakgrundskartor, knapp för att söka ort, samt knapp för att zooma in där du befinner dig  just nu (du kan även se symbolen vart det finns fiskvägar). Registret är även ett bra styrmedel för politiker, allmänhet och beslutsfattare. Länk till nytt nationellt dammregister http://www.smhi.se/nyhetsarkiv/nytt-nationellt-dammregister-1.29407 Länkar : Exempel… Continue Reading


Opposition grows against pollution

Opposition grows against pollution Groups and movements, for clean lands, waters and healthy food! Free to yoin ; https://www.facebook.com/groups/253945969895/ You all are doing it for us, who know that the greatest demand we have is untouched land and waters, not gold, diamonds, minerals, gas or limestone. We join and support you all …. Sami Siida of… Continue Reading


FN, Madde och Obama

FN, Madde och Obama. FN (Förenta Nationerna) värnar bland annat om de mänskliga rättigheterna.Under onsdagen påpekade FN’s avdelning för rasdiskriminering för Sverige att man ska fundera på detta med regeringens mineralpolitik. Denna politik strider alltså mot FN:s konventioner och rasdiskrimineringskommittén rekommenderar därför att Sverige ändrar sin lagstiftning. Läs mera här! http://mattisblogg.se/2013/09/fn-madde-och-obama/


Giftfri mat/Uppdrag granskning

Det är bra att Uppdrag Granskning har tagit upp exporten av dioxinlaxen och fört upp den på medias bevakning igen. Men i UG och många andra mediers bevakning förs den vanliga missuppfattningen om kostråden ut igen. Det sägs att kostråden gäller GRAVIDA och barn vilket är grovt fel, kostråden gäller FERTILA kvinnor och barn vilket… Continue Reading


Rädda vildlaxen i Kalixälv

Information om laxfonden från Kalix Älv Ekonomisk förening Den vilda laxen i Kalix Älv är en fantastisk naturresurs. Med rätt förvaltning kan Norrbotten få ett sportfiske efter lax i världsklass och samtidigt säkra överlevnaden av en unik och genetiskt värdefull laxstam. Till glädje för alla naturvänner i norra Europa och för lokala yrkes-, fritids- och sportfiskare,… Continue Reading