LANDBASERADE ANLÄGGNINGAR BYGGS I FORSKNINGSSYFTE

Bergens fiske- och vattenbrukgrupper stärker sina anläggningar. Bygger två RAS-anläggningar med 120 000 fiskar på Marineholmen Det pågår forskning för att få klarhet i fisksjukdomar, havslöss med mera i odlad lax. Önskvärt vore, att den sättfisk som senare ska användas i produktionen också får växa upp i slutna system på land! Stiftelsen Industrial Laboratory (ILAB)… Continue Reading


Fiskodlingar: Är stängda flytande kassar en bra lösning?

Marinanalytiker vid Inventura har utvecklat modeller som visar att infasning av stängda flytande kassar kan ge upp till 50 procent produktiv tillväxt i norsk laxindustri. Akvakulturindustrin kan få ökade produktionsutbyten mellan 15 och 50 procent genom att ändra produktionsplaner och introducera ny teknik. Utvecklingen av slutna system gör detta möjligt eftersom fisken har olika tillväxtkurvor,… Continue Reading


Kungen av fiskarna i fara – Norge kämpar mot laxlöss

Så här uppfattar en tysk tidskrift/nättidning den norska laxnäringen: Det är en av de dagarna som sommaren i västra Norge är som bäst. Termometern visar på 22 grader, bara några flyktiga moln kan ses på himlen. Orklafloden sträcker sig över gräsbevuxna kullar där granar sträcker sina toppar i solen. Vegard Heggem står på stranden, med… Continue Reading


GRÖNT LJUS FÖR KRAVMÄRKT LAX I ÖPPNA KASSAR

2017-05-11 släppte Världsnaturfonden WWF sin årliga Fiskguide och alla KRAV-märkta fiskprodukter får grönt ljus. I KRAV-märkt fiskodling sägs att närmiljön skonas och att fodret är ekologiskt och hållbart enligt KRAV. Samtliga KRAV-märkta fiskar får grönt ljus i WWFs Fiskguide. Ungefär hälften av all fisk och skaldjur vi äter i världen är odlad. Lax är den… Continue Reading


NYTT VIRUS UPPTÄCKT

Det finns förmodligen många fiskar som har dött av detta. LFV virus upptäcktes i Sjurygg* för första gången förra året. Viruset har påverkat ett antal producenter och ”Sjuryggs-Norge” är berörda. *Att använda sig av Sjuryggen är ett av sättet att bekämpa havslöss. Den äter lössen från den odlade fisken. LFV virus upptäcktes hos Sjuryggen första… Continue Reading


Fiskodlingar en kuvös för sjukdomar

KANADA I somras dog mer än en halv miljon odlad lax i ett utbrott av havslöss i New Brunswick s Passamaquoddy Bay*. Mer än 250.000 dog direkt av parasiterna, som fäster sig på fisken och äter på deras hud, blod och slem, medan 284.000 avlivades för att försöka begränsa spridningen. *Passamaquoddy Bay är en vik… Continue Reading


Slår larm om ”luscocktail”

  Det går inte att utesluta att vissa veterinärer inom laxodlarindustrin i Norge känner sig pressade. Mattilsynets (norska Livsmedelsverket) slutsats efter tiotals tillsynstillfällen är att läkemedelsanvändningen ofta varit oförsvarlig. Advokaten inom Mattilsynet, Rune Tjøsvoll varnar nu veterinärer att ta alltför stor hänsyn till sina uppdragsgivare. Mattilsynet har gjort, eller är i färd med att göra,… Continue Reading


Vattenbruket kan strida mot norska grundlagens § 112

 Bild: Juridiska fakulteten Universitetet i Oslo Juridikprofessorn Ole Kristian Fauchald menar att regelverket gällande laxodling skulle stå i strid med grundlagen. – Jag tror att det finns goda argument för att man i en given situation kommer att kunna göra en stämningsansökan mot staten, sade han. Ole Kristian Fauchald är professor i juridik och expert… Continue Reading


Ska vi, eller ska vi inte äta odlad norsk lax?

Foto: Aftonbladet Detta är ingen nyhet, men kanske en nyttig påminnelse? Det är också intressant att Svenska Livsmedelsverket förordar en nära nog obegränsad konsumtion av odlad lax så sent som nu i oktober 2016. Danmarks Naturfredningsforening: Ät inte norsk odlad lax! Odlad lax, tillsammans med annan odlad fisk har utsetts att vara en av lösningarna för… Continue Reading


Eliminering av lusproblemet med slutet system

Norge: Ny forskning visar att lusproblemet kan elimineras om man använder sig av slutna anläggningar i havet. Denna forskning visar ett stort teknologiskt genombrott säger Eirik Biering, chef för Veterinärinstitutets sektion för Miljö och smittåtgärder i Trondheim i ett pressmeddelande. Källa: Kyst.no 2016-09-30 I tidsskriften vattenbruk har publicerats artikeln: ”“Effective protection against sea lice during the… Continue Reading