Att sila mygg och svälja miljöproblemen

    Svar från föreningen ”Save the baltic” på Remiss gällande ändrade bestämmelser för fiske på kusten i Östersjön.    Östersjön och dess kuster har under de senaste 100 åren genomgått ett totalt systemskifte. Från att ha varit ett näringsfattigt, giftfritt innanhav reglerat av rovfisk och med stabila klimatförhållanden och naturliga rinnande vatten till att… Continue Reading


NORSK LAX I BLÅSVÄDER

Den norske fiskeministern Per Sandberg, och hans regering satsar nu på att femfaldiga odlingen av framför allt lax fram till 2050, från en miljon ton i år till 5 miljoner ton 2050. Vår landsbygdsminister, Sven-Erik Bucht tycker att vi har mycket att lära av Norge vad gäller vattenbruk. – Vi har väldigt mycket vattendrag, som är… Continue Reading


Frisk som en fisk?

Det är högtryck på exporten till USA av antibiotikafri lax från Norge. Norge exporterade lax för 47,7 miljarder kronor 2015 främst till Europa. Detta är en ökning med 9% eller 3,9 miljarder jämfört med 2014 och den högsta exportsiffran av lax någonsin. Mätt i produktionsvikt exporterade Norge 1 035 000 ton lax 2015, vilket är 3,7 procent högre… Continue Reading


Ökade lusgränser – som att kissa i byxorna?

Rapport från MDG (Miljöpartiet De Gröna) Norge. Publicerat  18. April 2016 Intresseorganisation för norska fiskeindustrin och vattenbruk Sjømat Norge, gick på sitt årliga möte förra veckan, in för att möjliggöra mer löss i odlingskassar. – När en stor del av fiskeindustrin föreslår att försvaga miljöambitioner inom vattenbruket, är vi allvarligt oroade över hela industrins framtid,… Continue Reading


Vad är en ”Red Tide”?

DEBOK (Naturvetenskap, encyklopedisk kunskap, ordförråd definitioner) Beata Megyesi, 2015-01-03 Massdöd av lax i Chile En Red Tide  är en typ av Oceanisk algblomning som kännetecknas av en röd skiftning i vattnet. Några av de alger som finns i en röd våg är skadliga för fisk, och kan orsaka att fisk dör. Flera arter är också farliga… Continue Reading


NU SIMMAR FISKARNA PÅ LAND!

Fifax AB har sedan 2005 arbetat för att få den landbaserade fiskodlingen i Eckerö på Åland till stånd. I mitten av november 2015 inledde företaget sin produktion då de första fiskarna levererades. Detta skedde trots att anläggningen inte ens är färdigbyggd! Till hösten räknar man med att produktionen är i gång och målet är att… Continue Reading


VAD VÄLJER DU, OM DU KAN?

  Eftersom jag inte äter odlad lax längre, satt jag och googlade på var jag kunde få tag på vildfångad lax i Stockholm. Då hittade jag denna artikel i en skrift som heter HÄLSA SOM LIVSSTIL. ”Ska jag köpa vildfångad, ekologisk eller konventionellt odlad lax?” Jag är så medveten om att det skrivs väldigt mycket… Continue Reading


Parasiter

Filmen är gjord av Tor Lundberg Tourda, i samklang känner jag ett visst vemod! är detta Sverige fosterland 2015? när allt är tomt kan alla tomtar flytta in i alla tomma gruvgångar från Dalarna i söder till Karesoundo i norr. Varför inte köra alla älvar i gruvgångar och få ut än mer energi att sälja… Continue Reading


När röken svalnar från gruvboomen

Välkommen att hjälpa vår framtid till hållbar framtid. Ordföranden på Rädda Östersjön. När röken svalnar från gruvbommen får vi skattebetalare stå för notan! vad var det vi sa? vi minns alla vad vi sa! när röken svalnar träder dom dimmiga markerna fram i ljuset! dom ljusskygga spekulerarna är borta sen lång tid, Billström, Erlandsson, Maud,… Continue Reading


Dokumentär laxfestens baksida

Certifiering av den odlade fisken finns numer i Norge, WWF:s verifiering fortsätter samarbete med den förstörande industrins baksida. Den Svenska staten gör generalfel när våra källflöden belamras med dessa sjuka industrier som hotar den biologisk mångfalden från kust till fjäll. Se filmen hur miljö organisationer miljömärker allt mellan himmel och jord för att få in… Continue Reading


Den odlade fiskens baksidor! Läs ej om du vill fortsätta äta fisken

Skrämmande fakta om odlad fisk! Omega 3 myten är en illusion. Kvinnor, barn och ungdomar bör undvika att äta odlad lax, enligt norska läkare och internationella experter. Anledningen är att laxfoder innehåller skadliga föroreningar. http://forskning.no/fisk-oppdrett/2014/10/kan-sla-av-laksegener http://www.nrk.no/nordnytt/sjoorret-hardt-rammet-av-lakselus-1.11970206 Att prata med VG, specialist Anne-Lise Björk Monsen  Läkare och professor i medicin, Bjørn Bolann säger att det är… Continue Reading


WWF corrupted or corruptor

We make no great fuss of the WWF verifies industry backyards and have lifted numerous articles in the areas that affect our water. That there is an ongoing sale of toxic fish from the Baltic Sea, toxic fish is forbidden to export under the EU. Vi gör inget stort väsen av att WWF verifierar industrins… Continue Reading