Juridiskt Ombud för STBS Gunilla Högberg Björck

Jur.kand med specialitet miljörätt sedan 1990. Ägare av juristbyrån GBH Miljörätt. Är och har varit juridiskt ombud för miljöorganisationer och enskilda sakägare i flera miljömål såsom Norra Kärr i Gränna, Rönnbäck i Tärnaby, Vindfall och Sörtärnan i Forsbacka, Bungetäkten (Ojnareskogen) på Gotland, Flygskjutmålet Hammaren i Vättern, Ärna flygplats Uppsala, Untra kraftverk Tierp m fl Markerad… Continue Reading