Kvoterna för 2017 års fiske i Östersjön klara

Vid ministerrådsmötet den 10 oktober fattade EU:s fiskeministrar enhälligt beslut om kvoter för fisket i Östersjön för nästa år. Arterna som omfattas är torsk, sill, skarpsill, lax och rödspätta. Beslutet innebär kraftigt minskade kvoter för yrkesfisket efter torsk i Östersjön. För fritidsfisket införs en fångstbegränsning för fångst av torsk i västra Östersjön inklusive Öresund. Publicerat… Continue Reading


Fritt Fram För Fisken

  Foto: Anders Lidén Bättre vandringsväg för fisken i Kramforsån Nu blir vandringsvägarna för fisk och andra organismer bättre i Kramforsån. Bland annat har det byggts en ny fisktrappa vid bro över ån intill Uttern/Bävern. Man har dessutom underlättat för fiskarna genom att flytta stenar i åfåran och lägga ut nytt lekgrus. Källa: Tidningen Ångermanland,… Continue Reading


KALIXÄLVEN HAR PROBLEM

  Bild: Sportfiskeforum Medan laxen sprutar upp i de flesta norrlandsälvar, har Kalixälven uppenbara problem. Många menar att regelverket brister. Den tjugonde juli hade 2729 fiskar registrerats i Kalixälvens fiskväg. Det är 88 000 färre än i Torneälven. Även om älvarna skiljer sig lite i storlek och i biotop, är skillnaden i antal fiskar är inte rimlig.… Continue Reading


Sista fiskvägen klar i Hjoån!

En ny fiskväg i Hjoån invigdes idag och det är den sista anpassningen i ån för att öringen ska kunna ta sig mellan Vättern och Mullsjön och vidare i bäckarna runt omkring.  Fiskvägen hittar man vid Stämmorna vid Hjoåns utlopp ur Mullsjön. Att den sista delen av fiskvägen nu slutförts innebär att drygt 30 års arbete… Continue Reading


Voxnan med vattendrag får fiskeplan

Fiskemöjligheterna är mycket goda i Ljusdals kommun. Det finns åtta fiskevårdsområden där man arbetar med att utveckla fiskemöjligheterna och skapa goda förutsättningar för fritidsfiskare. Här börjar Nordens sydligaste vildmark med Hamra Nationalpark. Det finns dessutom 28 naturreservat. I sjöar och tjärnar finns goda bestånd av all sorts fisk. Efter arbetet med en fiskeplan för Ljusnans… Continue Reading


WWF, HUR RÖD ÄR DEN JÄMTLÄNDSKA ÖRINGEN?

Världsnaturfonden WWF har presenterat sin årliga fiskeguide, och där återfinns en anmärkningsvärd nyhet. Den jämtländska landskapsfisken öring har nämligen blivit rödmärkt. WWF har rödlistat den vilda öringen, oavsett fångstområde WWF:s fiskeguide är en konsumentguide för dig som vill göra miljövänliga köp av fisk och skaldjur. Rödlistningen gäller den vilt levande öringen, med andra ord den… Continue Reading


Forskare går till botten med laxdöden i Torne älv

Bakgrund: Sommaren 2014 fann man mer död lax i Torne älv än normalt, och man konstaterade mycket hudskador på uppstigande lax. Utifrån den information som Evira (Finländska Livsmedels­säkerhets­verket) fått har man sommaren 2015 upptäckt ett motsvarande antal döda individer bland uppstigande lax. Eftersom mängden uppstigande lax i år inte har varit på samma rekordnivå som… Continue Reading


Massor med mört!

Mörtens utbredningsområde sträcker sig över hela Europa förutom området kring medelhavet, och även österut in i Sibirien. I Östeuropa och Asien finns ett flertal underarter, några kring Kaspiska och Svarta havet. medelhavet och i nordvästra delen av Spanien och Portugal finns flera närbesläktade arter utan överlappande utbredning. Mörten har även implanterats i Australien under 1860–1880-talet… Continue Reading


Vad är vildlaxen värd för Sverige?

Den frågan ställer sig Stiftelsen för Östersjölaxen i en kortfilm. Förutom att visa sköna bilder på hoppande laxar, ger filmen en snabbkurs i laxbiologi och svensk 1900-tals historia. Laxfrågan är komplex och den är svår att förklara snabbt för den som inte tidigare har funderat över fiskförvaltning. Därför beslutade sig Stiftelsen för Östersjölaxen att göra… Continue Reading


Länsstyrelsen och Kalix kommun återställer Töreälv 

Foto (på ett vatten i Västerbotten) Töre älv är en skogsälv i Norrbottens kustland, som mynnar ut i Bottenviken. Den är cirka 40 kilometer lång; med källflöden inberäknade är dess längd nästan det dubbla. Avrinningsområdet är 449 kvadratkilometer. Alla som var intresserade av de åtgärder som planeras för 2016-2017 bjöds in till informationsmöte. Intresset var… Continue Reading


Framtidens ”gäddhäng?”

Havs- och vattenmyndigheten lägger drygt 3,4 miljoner kronor för att restaurera vattenmiljön i flera län på ostkusten. En anledning är att bestånden av rovfisk, framför allt gädda, har minskat kraftigt. Sportfiskarna har haft flera projekt med gäddvåtmarker, eller gäddfabriker som de också kallas, i bland annat Stockholms län. En av de platser som kan bli… Continue Reading


Det vilda laxbeståndet i Norge har mer än halverats

NEGATIV UTVECKLING: Vildlaxbeståndet har minskat med 55 procent under perioden från 1983 till 2014. Trots en viss ökning under det senaste året, är trenden totalt sett, fortfarande nedåt. Löss och odlad lax som rymmer får en stor del av skulden till detta. Trygve Poppe på Statens Veterinärmedicinska skola och Nylund vid universitetet i Bergen säger… Continue Reading


Catch and release, tips och råd.

Att fånga fisk och sedan släppa tillbaka den kallas catch and release. De flesta fiskar överlever, men metoden kan ändå ha negativa effekter på fisken och dess population. I Tyskland är det exempelvis förbjudet att släppa tillbaka fiskar som annars är lagliga att ta upp. Ingen sådan lag existerar i Sverige, så det är upp till varje enskild… Continue Reading