Odlad lax – en urholkad version?

Publicerat den 14 mars 2016 på Alternet genom Kathleen McKeoghain Laxen är i grunden utdöd: Du äter en genetiskt urholkad version Den vilda laxen våra förfäder åt är borta. Vad som visas på våra tallrikar i dag är en genetisk utspädning av en gång så mäktig fisk. Atlantlaxen, den infödda laxen som fiskas för att den finns… Continue Reading


Eating Fish Can Be Bad for Your Health: Alarming Fish Industry Facts

By Dr. Joseph Mercola | mercola.com http://consciouslifenews.com/eating-fish-can-bad-health-alarming-fish-industry-facts/11118570/ Nicolas Daniel’s documentary “Fillet-Oh-Fish” takes a critical look at the fish industry, featuring exclusive footage from fish farms and factories across the globe. Many still have a rather romanticized view of fishing, but when it comes to large-scale food production, the picture is actually rather grim. Today’s fisheries… Continue Reading


LAXEN VÅR FRISKASTE BOSKAP?

Artikel i Fiskeribladet Fiskaren Skrivet av Jahn Helle 26. April 2016 ”Offisielle fiske- skrøner. Når Fiskeridepartementet nyttar tvilsame slagord for å forsvare oppdrettslaksen, svekkjar det tilliten til både departementet og oppdrettsnæringa”,  (Officiella fiskeskrönor. När Fiskeridepartementet använder tvivelaktiga slagord för att försvara den odlade laxen, skadar det tilliten till både departementet och odlingsnäringen) var rubriken på en artikel… Continue Reading


ATLANTLAX – ETT GENETISKT SÖNDERFALL?

Den atlantiska laxen är i grunden utdöd. Det du äter är en genetiskt urholkad version. Atlantlax den ursprungliga laxen som brukade finnas i norra Atlanten, floder och hav, är en art som nu representeras av en förvanskad art: odlad lax. Odlad lax kommer från från kläckeriets genetiska lager och till skillnad från sina infödda förfäder,… Continue Reading


ÖVERSIKT AV BERÄKNINGSMODELLER FÖR BEDÖMNING AV FISKODLINGARS NÄRINGSÄMNESBELASTNING PÅ SJÖAR, VATTENDRAG, MAGASIN OCH KUSTVATTEN

Den här rapporten är en kunskapssammanställning som utförts av SMHI på uppdrag av Havs- och Vattenmyndigheten. Den utgör inte något ställningstagande från Havs- och Vattenmyndighetens sida. Rapporten vill: sammanfatta den problematik som associeras med näringsämnesbelastningar från fiskodlingar i öppna kassar, visa vilka typer av beräkningar som kan behöva göras för att få en uppfattning om… Continue Reading


ISTÄLLET FÖR OLJA? ETT STEG I RÄTT RIKTNING?

Man planerar att bygga världens största landbaserade fiskodling i Florö i Norge Det ser ut att vara en början till ett förhoppningsvis, så småningom, helt slutet system att odla lax. Efterfrågan på lax växer blixtsnabbt, medan utbudssidan förblir oförändrad . Detta uppmanar branschen att investera i nya och kreativa lösningar. Nekst AS antar utmaningen, och… Continue Reading


Vilket vansinne!

Världens näst största döda zon finns i Mexikanska Golfen! Ökad användning av konstgödsel i det industriella jordbruket i USA är en av de främsta orsakerna till den döda zonen. Gödsel som innehåller fosfor och kväve, genererar en ökning av alger, som sedan kväver det övriga marina livet. Trots detta presenterade NOAA (National Oceanic and Athmospheric… Continue Reading


Vildfångad Lax till läsken?

Ja nu är det dags igen! Vi vet ju hur farligt det är med socker och Fruktos har man nyss konstaterat ger genskador hos möss. Här handlar det om Isoglukos, framställt av majs. Forskarna är som vanligt oeniga. Världens största läskproducent, Coca Cola Company; har finansierat åtskilliga vetenskapliga försök att bevisa att Fruktos är ofarligt. Att äta… Continue Reading


Kemikalier, gifter och hälsorisker i odlad lax

Fiskodlingsindustrin behandlar sjuk fisk och laxlöss med medicinering och farliga miljögifter. En del av gifterna och kemikalierna hamnar i naturen – resten i köttet på den odlade laxen. Forskare varnar för att miljögifter i odlad lax kan påverka fertiliteten, orsaka diabetes, orsaka cancer och försvaga det nyfödda barnets immunförsvar. Risken är så stor att forskarna… Continue Reading


Frisk som en fisk?

Det är högtryck på exporten till USA av antibiotikafri lax från Norge. Norge exporterade lax för 47,7 miljarder kronor 2015 främst till Europa. Detta är en ökning med 9% eller 3,9 miljarder jämfört med 2014 och den högsta exportsiffran av lax någonsin. Mätt i produktionsvikt exporterade Norge 1 035 000 ton lax 2015, vilket är 3,7 procent högre… Continue Reading


Ny forskning: Laxlöss rör sig flera mil innan de smittar

Stipendiaten vid Havsforskningsinstitutet, Ingrid Askeland Johnsen har forskat på smittorisk mellanfiskodlingar i Norge. Lössen transporteras genom vattnet och överförs inte förrän efter tiotals kilometer. Detta skapar en ännu större risk bland odlingarna i de norska fjordarna. Läs den norska artikeln i NRK, Hordaland  HÄR          


Savethebaltic Norge

Ansvarig för Norska sidan i styrelsen är Matthew Hauge! Målet är att få en etablerad Norskt deltagande i våra gemensamma vatten kring Östersjön. Ökat förstående  fiskodling världen över. Fiskodling  Övergödning


Misstanke om allvarlig laxsjukdom i Rødøy, Norge

Vågaholmen (NTB): Det er mistanke om den alvorlige laksesykdommen ILA ved to oppdrettsanlegg i kommunen Rødøy i Nordland. Hela artikeln i tidskriften iTromsø: http://www.itromso.no/ntb/iriks/2016/04/14/Mistanke-om-alvorlig-laksesykdom-i-R%C3%B8d%C3%B8y-12599853.ece