Tidernas blåsning – och vi bara sväljer

Tidernas blåsning – och vi bara sväljer Kranvattnet har visserligen en minst lika rafflande historia. Fyra miljarder år gammalt, har druckits av både dinosaurier och neandertalare. Men ingen berättar den. Så istället står vi lydigt här i tisdags­kön på Hemköp och lastar upp svindyrt fulvatten på rullbandet. Lättlurade och törstiga, alltid lika törstiga. En matvarukorg… Continue Reading


Dricksvattenutredningen

Dricksvattnet i Sverige är för dåligt skyddat och nu idag, den 26 april 2016, presenteras en utredning med förslag för hur det ska skyddas bättre. I Sverige kommer dricksvattnet till ungefär lika stor del från ytvatten i sjöar och vattendrag som från grundvattnet och grävda brunnar. Många av Sveriges dricksvattentäkter saknar helt skydd eller har… Continue Reading


Rent vatten blir dyrare i Sverige

Runt om i världen dör många barn, varje dag, på grund av smutsigt vatten. Rent vatten borde vara en mänsklig rättighet, men fortfarande saknar 663 miljoner människor tillgång till rent vatten och varje dag dör 800 barn under fem år på grund av smutsigt vatten, brist på toaletter och dålig kunskap om hygien. UNICEF kämpar över… Continue Reading


Det visste vi väl – eller?

Källa: havet.nu. Publicerat: 2016-04-01 Den årliga utvärderingen av arbetet med Sveriges miljömål har just blivit klar. Slutsatsen för de mål som berör havet är att generationsmålen inte kommer att nås till 2020. De stora utmaningarna i havsmiljön är övergödning, samt miljögifter och delvis svaga fiskbestånd. Andra problem är marint skräp och främmande arter samt att… Continue Reading


Kunglig nationell vattenkonferens.

Fokus för konferensen är våra Norrländska skogsälvar. Sjöar, vattendrag och hav är en viktig gemensam naturresurs med stor betydelse för den biologiska mångfalden. För att skydda vattenmiljön krävs det därför tillstånd om man vill utföra åtgärder som kan påverka yt- eller grundvattnet. Vattenverksamhet är en benämning på åtgärder som på olika sätt påverkar grund- eller… Continue Reading


Den livsfarliga klimatpolitiken.

Just nu pågår ett systematiskt utrotning av biologisk mångfald runt om i världen. Exempelvis har Världsbanken  återigen börjat omfamna megadammar inom vattenkraft som ska generera förnybar energi. 2014 satsade banken mer än hälften av sin utlåning till stora vattenkraftprojekt i utvecklingsländerna. Den amerikanska kongressen är fortfarande den största bidragsgivaren till bankens kapital. Mängden vattenkraftverk förväntas stiga med över 20%. Den stora… Continue Reading


Baltic sea is dying

Here are some of your bathing in summer Source Expressen Polessk-Gusev. This shows Expressen underwater camera truth about the environmental disaster in Kaliningrad – only 30 mil from the Swedish coast. A slurry of human excrement, sanitary towels, oils and toxins from nearly one million people rapids daily from the newly constructed treatment plants and… Continue Reading


”Fiskarna får simma i en lösning av väteperoxid”

Lusmedel från Alby ska rädda norsk lax Från blekmedel inom pappersindustrin till laxlusmedel – steget kan tyckas långt men nu har Akzo Nobels Albyfabriker fått tillstånd så deras väteperoxid kan användas även som läkemedel. Det finns en stor efterfrågan särskilt från Norge eftersom deras enorma matlaxodlingar har drabbats svårt av laxlusen. http://sverigesradio.se/sida/embed?url=http%3A%2F%2Fsverigesradio.se%2Fsida%2Fartikel.aspx%3 Fprogramid%3D110%26artikel%3D6107426 Källa:http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=110&artikel=6107426 Vi… Continue Reading