Opposition grows against pollution

Opposition grows against pollution Groups and movements, for clean lands, waters and healthy food! Free to yoin ; https://www.facebook.com/groups/253945969895/ You all are doing it for us, who know that the greatest demand we have is untouched land and waters, not gold, diamonds, minerals, gas or limestone. We join and support you all …. Sami Siida of… Continue Reading


FN, Madde och Obama

FN, Madde och Obama. FN (Förenta Nationerna) värnar bland annat om de mänskliga rättigheterna.Under onsdagen påpekade FN’s avdelning för rasdiskriminering för Sverige att man ska fundera på detta med regeringens mineralpolitik. Denna politik strider alltså mot FN:s konventioner och rasdiskrimineringskommittén rekommenderar därför att Sverige ändrar sin lagstiftning. Läs mera här! http://mattisblogg.se/2013/09/fn-madde-och-obama/


Jordens framtid

Jordens framtid Av Tomas Dharmprem Hedlunds och Anusatis sidor   Vi påverkas av hur världen mår, och den mår inte alls bra nu. För att vi ska kunna må riktigt bra, behöver vi också ta hand om vår omgivning och kommande generationer. Vår Jord, som Stockholm är byggt på, är som en liten bräcklig eka i… Continue Reading


Årsmöte i Jönköping den 5 April

Årsmöte den 5 April kl 20.00 i Jönköping i scouternas klubbstuga i Husqvarna samt på facobook klubbrumm save the baltic/salmon! samtliga är kallade som önskar deltaga! Var god notera edert deltagande på lista enligt nedan! dagordning samt övrig info kommer inom kort! Fullständig styrelse och att alla är välkommna med förslag, inrikting, mål o syfte.… Continue Reading


Jag vet

Jag vet att det söker efter en biljett ut ur kroppen Jag vet att kroppsdelen växt sig stor i alla dessa år Jag vet att allt inte kan pressas ut på samma gång Jag vet att den smärtan inte kan sväljas ner nå mer Jag vet att det djupa såret som inte ska svida längre… Continue Reading


Talande bild/döende framtid.

Talande bild/ döende framtid är en beskrivning av den kolonialism som vår regering utsatt landet för i sekler. Det började med utbyggnaden av vattenkraften och avvaerkningen av  skogen, vilket har lett till Östersjöns döende process samt förgiftningen av våra vatten. Flottningen och utdikningen av myrarna förstörde stora uppväxtområden för fiskynglen i våra föryngrings- och födobäckar.. Vattenfall… Continue Reading


Kenneth Karlsson skänker 10 st handgjorda wobbler

Kenneth Karlsson skänker 10 st handtillverkade wobbler till Kalix älven,  samt lax fonden.  Den kommer att vara i aktionsform och ropas ut på mässan den 6 April klockan 15.00 vid våran mäss-plats  Du kan redan nu börja bjuda på aktionen genom att bjuda på kreationerna! Lycka till nu kör vi! värde 3000 kr, skriv buden direkt här under med en mejl adress… Continue Reading


SAVE THE BALTIC SALMON

Tre års ideell arbete bara i sin linda! nu behöver vi stöd för  vildlaxens och dom sista orörda laxälvarna! Om vi mot förmodan skulle vinna skulle allt gå till att rädda vildlaxen i Östersjön,  priset i sig är inte det som driver oss utan att fler ska vakna upp ur dvalan och börja agera för våra… Continue Reading