Nu har svaret kommit. Kiselalger innehåller bl a kolhydrater, protein, oljor, fett, vitaminer, vitamin B12 och thiamin B1 vitamin

Följetong del 3 av 5: Eftersom kiselalgerna står för 45% av fotosyntesen i Östersjön och algerna har minskat med 60% sedan 60-70talet bestämde jag mig för att ta reda på vad kiselalgerna innehåller. Forskarna pekar ut  dammbyggen inom vattenkraft och övergödningen som orsaken till de sjunkande kiselhalterna. Frågan: Hej alla på Östersjöcentrum. Vi är några från… Continue Reading


Diatoms/Kiselalger

Diatoms/Kiselalger https://savethebalticsalmon.se/diatomskiselalger/ https://savethebalticsalmon.se/category/kiselalger/ Dissolved silicon plays a major role in the food web by diatoms. These require dissolved silicon to build their shell. Diatoms are a very important and popular food for zooplankton, which in turn serves as food for fish. The diatoms that do not get eaten quickly drops to the bottom when they… Continue Reading


När småfåglar dör

  Fåglarna i Östersjön förlamas och dör av brist på B-vitaminet tiamin. Forskarna tror nu att orsaken till detta är en kamp mellan olika alger i Östersjön. Och skälet är att havet håller på att utarmas. Enligt Pauline Snoeijs, professor i systemekologi vid Stockholms universitet, pågår det ett systemskifte i Östersjön; varmare klimat, övergödning och… Continue Reading


Tiaminbrist förvirrar forskare

Tidigare studier i Östersjön har visat att flera arter av fisk, och nu på senare tid även många fågelarter, är drabbade av vitamin B1 (tiamin) brist. Bristen orsakar beteende- och reproduktionsstörningar och leder även till överdödlighet hos både vuxna fiskar och fåglar.  Sjöfåglar ruvar på plastflaskor, ejderungar kan inte dyka och blir enkla byten för… Continue Reading


Jelka-Rimakåbbå

Det fyra kvadtatmil stora Natura 2000-området Jelka-Rimakåbbå väster om Porjus och nordväst om Jokkmokk, är hotat att skövlas av storskalig gruvdrift. Video gjord av Tor Lundberg Tuorda .   Läs även Metallpåverkade bäckar Biologisk mångfald. Vattendrag


Metallpåverkade bäckar ger missbildade kiselalger.

Trots att vattendragens vattenkvalité klassades som ”god” eller ”hög”  visar studien att metallpåverkade bäckar under toxiska förhållanden ger missbildade kiselalgsskal. De åtta proverna ingår i Naturvårdsverkets miljöövervakningsprogram i Dalarna-projektet  för jordbruksmark och övervakas med hänseende på närsalter och bekämpningsmedel. Samma problem med med missbildning borde även uppstå vid en hög belastning med pesticider (bekämpningsmedel ) i vattendrag. Det studien… Continue Reading


God vattenmiljö eller maximal elproduktion?

Olika synvinklar på hållbar vattenkraft Mellanbygdens vattenråd  skriver idag om senaste numret av tidningen Hav och Vatten (nr 1 2016, sidorna 24-28) Där belyser HaV-myndigheten förslaget på en nationell strategi för hållbar vattenkraft, och den komplexitet och olika synvinklar som finns med koppling till miljöåtgärder för vattenkraften. Bland annat berörs några av synpunkterna om att glesbygden riskerar att missgynnas… Continue Reading


Några säger si och andra säger så.

Några säger si, andra säger så. Några säger stopp när andra säger gå. Några säger blå, andra säger röd. Några säger liv när andra säger död.  Östersjön blir friskare enligt forskare Östersjön blir sjukare enligt forskare Det har inte skett någon som helst förbättring, säger Lars Andersson som är oceanograf Studien visar att det här… Continue Reading


Trendbrott att riva stora vattenkraftverk i USA.

I Sverige har medvetenheten om vattenkraftens skadeverkningar just grytt men det lär dröja ett tag till innan den slår igenom i de breda lagren. Men Amerikanska Rivers är nu stolta över att meddela att rivningarna av vattenkraftverk har fortsatt under 2015.  ”Vi är i slutet av den stora dammbyggnads eran i USA och början av restaurering… Continue Reading


Kiselalger i vattendrag

Enligt EU:s vattendirektiv måste medlemsländer göra mätningar i sjöar och vattendrag för att bedöma statusen. Vilka kiselalger (påväxtalger) som finns i ett vattendrag beror på hur vattenkvaliteten är och påverkan ser ut. Filmen från Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt visar hur undersökningen går till och vad man kan använda resultaten till. Ramdirektivet för vatten och svensk… Continue Reading


Nyttiga och skadliga alger

Manus: Tore Lindholm och Jussi Meriluoto Vad är alger? Alger är en föråldrad term för fotosyntetiska organismer av mycket olika typ, men termen lever kvar av praktiska skäl. Vetenskapen om alger kallas fykologi (eng. phycology). Algerna är alltså en mycket brokig samling av organismer. Även cyanobakterierna (förr: blågrönalger) tas upp i algböcker trots att de… Continue Reading


Samhället har förlorat förmågan att se allvarliga signaler från miljön

Något är allvarligt fel i den svenska miljön. Sjöfåglar har dött i massiv omfattning de senaste tio åren i en plågsam förlamningsdöd. De senaste åren har även större landlevande djur drabbats bland annat älgar. Professor Lennart Balk från Stockholms Universitet är förvånad över att larmrapporterna om älgdöd och sjöfågeldöd inte lett till större reaktioner och… Continue Reading


30 akademiska forskare ifrågasätter stora vattenkraftverk.

Torsdagen den 7 Januari  2016 presenterar forskare från hela världen i den prestigefyllda tidskriften Science att banker, klimatexperter och kraftbolag överskattar de ekonomiska fördelar och underskattar långtgående effekter på den biologiska mångfalden när det gäller den förnybara vattenkraften. Den nya forskningen bekräftar vad International Rivers och andra kritiker har sagt i åratal att regeringar och finansiärer måste börja  jämföra… Continue Reading


3 st frågor inför den Nationella Vattenbrukskonferansen.

I Mars 2016 är det dags igen för den Nationella Vattenbrukskonferensen. Precis som tidigare blir konferensen en mötesplats som samlar aktörer från hela Sveriges odlare, kraftbolag, myndighetsrepresentanter, forskare och alla andra som har intressen i vattenbrukets utveckling. Vi från Save The Baltic-Water For Life har genom åren lobbat hårt för flertalet olika vattenbruksfrågor bland annat vattenfrågor som berör gruvindustrin, vattenkraften, papperbruk, jordbruk och fiskodlingar etc. Men för att begränsa oss inför den Nationella Vattenbrukskonferensen vill vi denna gång lyfta 3… Continue Reading