Brev till regeringen

Att.: Hanna Björnfors Jag har tidigare skrivit till Karolina Skog beträffande privat giftanvändning. Detta i samband med omröstningen om glyfosat. “”För oss och för framtida generationers väl, för livsmedelsproduktion, för fågelliv och för blomsterängarnas skönhet ber jag dig att rösta NEJ till glyfosat och jag ber dig verka för ett totalförbud för privat användning av… Continue Reading


Mer lax – mycket mer löss

Norge: Veterinärinstitutet, i samarbete med forskningsinstitutet UNI Research Miljø, har nu kommit ut med en vetenskaplig publikation av en omfattande modell för spridning av laxlöss och påverkan på vildfisk. Så här skriver de i ett nyhetsmeddelande: Närings- och fiskeridepartementet har infört ”trafikljussystemet” för tillväxt inom vattenbruks­industrin. Kusten är uppdelad i 13 produktionsområden och ytterligare tillväxt… Continue Reading


Ska vi, eller ska vi inte äta odlad norsk lax?

Foto: Aftonbladet Detta är ingen nyhet, men kanske en nyttig påminnelse? Det är också intressant att Svenska Livsmedelsverket förordar en nära nog obegränsad konsumtion av odlad lax så sent som nu i oktober 2016. Danmarks Naturfredningsforening: Ät inte norsk odlad lax! Odlad lax, tillsammans med annan odlad fisk har utsetts att vara en av lösningarna för… Continue Reading


Frisk som en fisk?

Det är högtryck på exporten till USA av antibiotikafri lax från Norge. Norge exporterade lax för 47,7 miljarder kronor 2015 främst till Europa. Detta är en ökning med 9% eller 3,9 miljarder jämfört med 2014 och den högsta exportsiffran av lax någonsin. Mätt i produktionsvikt exporterade Norge 1 035 000 ton lax 2015, vilket är 3,7 procent högre… Continue Reading


Ny forskning: Laxlöss rör sig flera mil innan de smittar

Stipendiaten vid Havsforskningsinstitutet, Ingrid Askeland Johnsen har forskat på smittorisk mellanfiskodlingar i Norge. Lössen transporteras genom vattnet och överförs inte förrän efter tiotals kilometer. Detta skapar en ännu större risk bland odlingarna i de norska fjordarna. Läs den norska artikeln i NRK, Hordaland  HÄR          


Djurplågeri – hemska skador i samband med avlusning

  Nrk har lämnat in en fråga gällande bristande hänsyn till djuren i samband med avlusning med spolningsmetod. De skriver att norska livsmedelsverket (FSA) är oroad över den utbredda användningen av besprutningmedel i behandlingen av löss som laxodlare förordar nu. Myndigheten har redan upptäckt stora skador på fisken efter att lössen avlägsnats. Läs mer på… Continue Reading


Massdöd av lax på SalMar i Norge

SalMar kontrollerar 81 tillstånd for odling av lax i Norge, men äger Storbritanniens näst största odling,  Scottish Sea Farms. Under loppet av 26 minuter dog av 126.225 laxar, mer än 300 ton, under avlusning på en av Salmar s fiskodlingar. Anledningen är förmodligen överexponering av väteperoxid enligt SalMars rapport. Den så kallade ”ökade dödligheten” har blivit ganska… Continue Reading


INGEN ÖVERSIKT PÅ HUR MYCKET LAX SOM DÖR UNDER LUSBEHANDLING

Av: Linn Therese Skaar Hoste 2016-02-04 Foto: Elisabeth Wilmann, Mattilsynet Kyst.no* har inte lyckats få en sammanställd förteckning över hur många fiskar som dör i samband med lusbehandling och inte heller orsaken till detta. Mattillsynet (norska livsmedelsverket) har inte heller en översikt. – Odlare som upplever att många fiskar dör under behandlingen måste noga undersöka… Continue Reading


VAD DOG LAXARNA VID NORSK ODLING AV?

Cirka 15.000 laxar dog när man skulle behandla dem mot laxlus. Denna händelse inträffade i december 2015. Dessvärre har det hänt tidigare att ett stort antal fiskar dött vid avlusning i Norge. Informationen är knapphändig från norska laxindustrin. Detta leder naturligt till spekulationer om vad som orsakat massdöden vid avlusning av laxlus. Var det insektsbekämpningsmedel?… Continue Reading


Riv kraftverken för att stoppa myggplågan vid nedre Dalälven

Tiden före byggandet av det statliga vattenkraftverken hade älven en hög och kall vårflod som spolade igenom våtmarkerna och var inte särskilt gynnsam för myggproduktion. Idag fylls i stället våtmarkerna av varmt och grunt vatten under sommaren och de blir alltmer näringsrika. Vattenregleringen i Dalälven i kombination med dess flacka topografi skapar ett växthus för populationen av stickmyggor. Det… Continue Reading


VAD ÄR DET VI ÄTER OCH HUR SKA DET SLUTA?

I min butik kan jag idag köpa laxfiléer för 49.95 av märket Lobster. En bild av ett hav pryder förpackningen.  Man kan tänka sig en svensk fiskebåt som fångar färsk fisk. MEN fisken är förpackad i Polen för svensk räkning enligt beskrivning. Längre ner står att läsa: Odlad i Norge. Den odlade laxen I Norge… Continue Reading