Många fiskar missar leken i Piteälven

Foto: Wikipedia Vandringsvägen i Piteälven förbi kraftverket i Sikfors fungerar inte bra. Med hjälp av modern teknik går det nu se hur många fiskar som missar leken uppströms kraftverket. Det nya hjälpmedlet är en ekolodskamera en dryg kilometer nedströms kraftverket i Sikfors. Den registrerar storlek och tidpunkt på de fiskar som vandrar upp eller ner… Continue Reading


Kultur och Energi – de minsta vattenkraftverkens betydelse

Förelägganden om miljöbalkstillstånd för vattenkraftverk har under senaste åren förts fram som ett hot mot både Sveriges elförsörjning och kulturmiljöer. De kraftverk som blivit föremål för förelägganden har hittills bedrivit sin verksamhet utifrån äldre civilrättsliga rättigheter såsom urminnes hävd och privilegiebrev m.m. Rapporten har undersökt och analyserat hur många småskaliga kraftverk som upphör med verksamheten… Continue Reading


Vattenfalls inlägg om vattenkraften genant okunnigt

I en rad artiklar i Örnsköldsviks Allehanda har diskuterats om bland annat miljöanpassning av vattenkraften Bakgrund: Den 16 november överlämnades ett idédokument om hållbar vattenkraft till miljö- och energiministrarna. Förslaget är skrivet av Havs- och vattenmyndigheten (HaV) och Energimyndigheten. Förhoppningen är att riksdagen ska anta ett långsiktigt beslut om vattenkraften och säkra svensk energiförsörjning. Men… Continue Reading


Christer Borg: SD har fel om småskalig vattenkraft

Publicerat i LT, Jämtland, den 30/1 2016 VÄRNA SMÅSKALIG VATTENKRAFT I Sverige finns det drygt 1900 mindre vattenkraftsstationer som har en effekt om 10 MW eller lägre. De flesta av dessa ligger på platser där vattenkraften använts i århundraden för att driva kvarnar, sågar, hammare och liknande. Många av de mindre samhällena i södra hälften… Continue Reading


Ispropp skapar Miljökatastrof

  Foto: Anton Sjödin En ispropp har fått en maskin i Kilforsens kraftverk att haverera. Den skada detta förorsakat har anmält till tillsynsmyndigheterna. Man vill även ha detta prövat som miljöbrott. Det är också krav på att Vattenfall omedelbart ska åtgärda isproppen. http://www.allehanda.se/angermanland/solleftea/miljokatastrof-i-fjallsjoalven-en-mil-torrlagd-och-fisken-dor


En grön investeringsbank presenteras idag

23:e November 2015 Förslagen presenteras i dag av regeringens analysgrupp om grön omställning, som leds av Maria Wetterstrand, tidigare språkrör i Miljöpartiet. Tanken är att en grön investeringsbank och gröna upphandlingar ska snabba på Sveriges omvandling till ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Målet är att förslagen ska bidra till att Sverige ska ha en fossiloberoende… Continue Reading


MR/Ms SAVE THE BALTIC SALMON AWARD 2015

Jag nominerar Patrik Wallenberg för sitt idoga arbete med våra vatten. Patrik är en sann narturvän  och flugfiskare och lägger mycket tid på Älvräddarna Linköping. Bland annat jobbar han med fria vandringsvägar för lax och havsöring från Bråviken till Unden. Patrik lägger också  sin fritid på tillsyn av lokala flugfiskevatten. Patrik är också en flitig… Continue Reading


Vattenkraft på hög höjd eller längst upp i älvsträckan är minst skadlig för Östersjön.

Just nu pågår samtal om vilken sorts vattenkraft som är miljövänlig ”på riktigt”. Vissa experter menar att man måste börja med att riva ut de 1500 st minsta kraftverken och behålla de stora dammbyggnaderna för att trygga energiförsörjningen. Frågan är vilket alternativ som är det bästa för Östersjöns miljö? I andra länder är det exempelvis förbjudet att bygga vattenkraftverk… Continue Reading


Sportfiskare och kraftbolagsägare samtalar om hållbarhet och framtid

Sportfiskemässan i Jönköping 2015 Under sportfiskemässan spelade vi från föreningen in 2 st webb-TV program där ena delen gick under namnet: Forskare som möter föreningsliv. WebbTV del 2 tar upp Sportfiske-VM , hållbarhet och framtidens energi och om hur vi tillsamman löser frågan om den pågående miljöförstöring som vattenkraften orsakar för älvar och hav. Otso Valta från… Continue Reading


Miljö- och energidepartementet blundar när det gäller kiselbristen i Östersjön. Varför?

Att den förnybara vattenkraften till stor del ligger bakom kiselbristen i Östersjön är redan bekräftad av flera universitet och av flera länder runt om i världen. Även WWF, Naturskyddsföreningen och flera andra miljöorganisationer anser att kiselfrågan är en viktig  hörnsten för Östersjön.Trots all kunskap blundar Miljö- och energidepartementet. Frågan är varför? Sjöfåglar ruvar på plastflaskor, ejderungar kan inte dyka och blir enkla byten… Continue Reading


Radio Östersjö Blues med Christer Borg Älvräddarna Liminolog Stellan F Hamrin om Nya Slussen

Vi sänder Live repris med Östersjöblues låtar av Steve Future Blues Band idag kl 14 – 16 och Liminolog Stellan F Hamrin om Nya Slussen bygget ! Älv räddarna medverkar idag vid 15.30 hur kan nya Slussen bli bättre för sportfiskare o turismen ! http://tunein.com/radio/Radio-Haninge-Direkt-985-s25124/ SKÄNK EN SLANT TILL RADION Utöver att vara stödjande medlem… Continue Reading