Den landbaserade fiskodlingen på Åland får 1.000.000 Euro

Fifax får en miljon och grönt ljus från Ålands Miljö- och hälsomyndighet  Fifax får drygt en miljon euro i stöd för den landbaserade fiskodlingen i Eckerö. Halva stödet ges ur europeiska fiskerifonden och halva ur landskapsregeringens operativa program. Stödet utgör 25 procent av projektets totalkostnad som uppgår till drygt 4,1 miljoner euro. I dag presenterades… Continue Reading


Ålands Landskapsregering: Förslag till Åtgärdsprogram för grundvatten, sjöar och kustvatten 2016-2021

Syftet med åtgärdsprogrammet är att skapa en ram för skyddet av grundvatten, sjöar och kustvatten. Det övergripande målet är att allt naturligt vatten ska uppnå en god ekologisk status senast år 2015. Det är inte är möjligt för vissa områden på grund av naturliga, tekniska eller ekonomiska orsaker att detta kan ske under 2015. I dessa… Continue Reading


Åland är världsledande med hållbart vattenbruk

Så som det ser ut just nu, lagstiftningsmässigt, så är det mycket svårt att etablera nya fiskodlingar på Åland, särskilt i saltsjön. Detta främst på grund av regleringar i vattenlag (1996:61) för landskapet Åland. Då är det främst 5 kap. 9 § som är avgörande, se citat nedan: En komminikation med Lena Hjärpne/Mikael Stjärnfelt ”Om inte kvalitetsnormer… Continue Reading