Havs-och vattenmyndigheten ska på uppdrag av regeringen stoppa all restaurering av de svenska laxälvarna

SLU- Stvattenslabbet – sa igår på TV att odlingen av lax förändrar laxens genetiska uppsättning så att den på sikt försvinner.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasternorrland/nytt-hot-mot-laxen

 

Havs-och vattenmyndigheten ska på uppdrag av regeringen stoppa all restaurering av de svenska laxälvarna, där laxen idag ligger och dör längs stränderna. Dom där av flera skäl men främst p.g.a kraftbolagen inte återskapa laxens lekplatser och p.g.a. tiamin-brist. Görs inget kommer laxen att dö ut. Nu har SLU – HaV:s vetenskapliga experter – förnyat kraven på att den fiskodling – kompensations-odling – som görs istället för att skapa riktiga lekplatser åter krävt att odlingarna stängs. Dom ska stängas eftersom odling av vild lax leder till en långsam men säker död för laxen det också. Det beror på att vid odlingen förändras oavsiktligt laxen genetik, så att den blir allts sämre vas gäller immunitet och anpassning g till vilda förhållanden. Den blir som tama djur – olämpliga för det vilda livet och sämre på att hantera sjukdomar.
 
Så nu kommer laxens utdöende att gå allt fortare.
 
Det finns bara en enda sak att göra nämligen att som Vatten-direktivet kräver återskapa laxens lekplatser ex. I torrfåran vid Letsi vid Jokkmokk. Och inte som regering och Hav vill nämligen strunta i Miljöbalken och aktivt förhindra all restaurering i alla stora floder i främst Norrland. Då kan laxens sköta sin reproduktion på egen hand och älvdalarna kan leva upp med laxen som en central punkt i bygdernas liv och med en starkt växande besöksnäring.
Stellan