Hållbara fiskvägar

Fabriksbyggd fiskväg

Fiskvägen är ett prefabicerat omlöp för fiskvandring förbi dammbyggnader eller andra hinder för att gynna lekvandrande fisk exempelvis ål, sik, harr, nejonöga, öring och lax.

Den är även fördelaktig vid höga fallhöjder, ogästvänlig terräng och torrfåror där man vill bestämma det exakta vattenflöden och uppfyller kraven för ”bästa teknik” enligt Hav-och vattenmyndighetens kriterier för konstgjorda omlöp. Syftet är att fiskvägen ska minska anläggningskostnaderna för fiskvandring. 

Fiskvägen utvecklade 2005 på ritbordet och ett mindre test utfördes i plexiglas på Mittuniversitetet i Östersund 2013 med stöd av ALMI företagspartner.

Fiskarna som simmar i rännan är så kallad smolt och slitsrännan var endast 15×15 cm och cirklarna 1 meter i diameter. Fiskvägen fungerade som tänkt utan anmärkning och ett viktigt bevis på  teknisk höjd inför nästa steg i fullskalig modell. 

Fiskvägen kan även fungera som vattenrenare för att fånga upp kväve, fosfor och olika tungmetaller. Tekniken är utvecklad på KTH av professor Gunno Renman för
mark och vattenteknik.

FISKGALLER I VATTENKRAFTVERK
Studier vid Härtingeprojektet i Ätran ( Falkenberg) visar att fiskgaller ökar fiskens överlevnad med ca 97% eftersom fisken slipper passera via turbinen. Det finns även andra positiva indikationer på att vattenmassan bakom gallret sprider sig jämt över hela området
och skapar därigenom ett jämnare och stabilare tryck i hela turbinröret etc.