Att sila mygg och svälja miljöproblemen

    Svar från föreningen ”Save the baltic” på Remiss gällande ändrade bestämmelser för fiske på kusten i Östersjön.    Östersjön och dess kuster har under de senaste 100 åren genomgått ett totalt systemskifte. Från att ha varit ett näringsfattigt, giftfritt innanhav reglerat av rovfisk och med stabila klimatförhållanden och naturliga rinnande vatten till att… Continue Reading


HJÄLP OSS ATT HJÄLPA

Kära medlem Vi har sedan en tid tillbaka erhållit mindre gåvor av bl a. generösa företag samt privatpersoner, av dessa skänk har styrelsen bestämt att slumpa (lotteri) ut bland våra betalande medlemmar. Tre Gåvor kommer även att lottas ut bland våra följare på facebook, där ställs det endast krav på att du delat inlägget, gillat… Continue Reading