Historik

Föreningen “Save the Baltic Salmon”  startade sin verksamhet 2013. Bakgrunden till starten var en öppen folkomröstning om Sveriges bästa Sportfiske-blogg. Bland 52 väldigt fina bloggar vann “Save the Baltic Salmon” en stor seger, för hela 25 procent av de totalt ingivna rösterna gick till “Save the Baltic Salmon”. Än mer påfallande var att vi vann trots att vår primära fokus var miljöfrågor runt laxen – sportfisket var faktiskt mer sekundärt.

Under tiden som röstningen ägde rum växte tanken, att om vi vinner måste vi skapa en förening som kämpar för den biologiska mångfalden där laxen finns. Verktygen slipades, föreningen  tog sin form (för folket av folket) och vi fick ihop en bra styrelse. Första åren åkte vi på mässor för sportfiske och spred vårt budskap. Vi startade ett årligt pris för bästa gärning för våra vatten, som vi sedan har delat ut. Från Canada till Finland har personer som Jesper Päkkönen, Alexandra Morton, Hannu Lehtonen, Christer Borg och Pekkas Tomatodling – en kretslopps odling på land med tomater och fisk, – erhållit priset. Härigenom har vi stimulerat arbetet med att minska övergödningen genom att ta hand om de gödande ämnena på land. Vi har samlat ihop medel till Ledu-ån som precis startat sin restaurering av dammar och vandringshinder. Under 2020 har vi också hjälpt till med att skapa en insamlingsstiftelse för ett av våra fokusområden (se nedan) – arbetet med att förstå och därigenom kunna åtgärda tiaminbristen (vitamin B1-brist) i vår miljö.

2016 valdes 2 forskare in i styrelsen – Lennart Balk och Stellan Hamrin – och vi började forma nya arbets-områden.

Vi har nu valt ut 4 områden som vi fokuserat oss på, nämligen: 

  • Tiaminbrist – alltför låga halter i lax, havsöring, ål och torsk men också i måsfågel, annan sjöfågel och blåmusslor, m.m.,
  • Brunifiering – allt brunare vatten i svenska åar och älvar, eventuellt beroende åtminstone delvis på klimatförändring och skogsbruk, 
  • Fiskodling – där vi vill ersätta kasse-odlingar i sjöar och utmed kustområdem med landbaserad odling där det utgående vattnet därifrån kan renas med avseende på de gödande ämnena, 
  • Övergödning – där vi generellt vill minska utsläppen av fosfor, kväve och restaurera de skadade miljöerna. 

Dessa fokus-områden utgör några av grunderna till Östersjöns miljö-problem och kan mycket väl riskera att förstärka varandra. Vi bestämde att allt vi säger och gör ska ha vetenskapliga referenser och därmed publicerad forskning i ryggen. Så nu jobbar vi med dom 4 fokus-områdena i första hand, men vi är också öppna för att successivt ta med nya frågeställningar. Vi är självfallet mycket positiva till alla åtgärder som görs av många ideella krafter för att restaurera våra rinnande vatten. Vi arbetar också för att Vatten-direktivet ska genomföras som tänkt också i reglerade vatten och inte trollas bort som nu sker i de Norrländska älvarna..

Du kan läsa mer om de frågor vi arbetar med på hemsidan, där vi förklarar problemen och efter hand bygger upp en vetenskaplig grund att stå på. Har du frågor kan du antingen vända dig till föreningen ”Save the Baltic Salmon” generellt eller direkt till de ansvariga forskarna.

Styrelsen för föreningen “Save the Baltic Salmon”

Jag – Stellan Hamrin – har varit forskare i 25 år vid Lunds Universitet och jobbat med fisk och vattenfrågor och då speciellt konkurrens och predation i samband med bl.a. övergödning och försurning. Jag var ansvarig för restaureringen av Ringsjön och Finjasjön i Skåne och ekologiskt ansvarig för projektet Skånes vattenförsörjning från sjön Bolmen. Sen har jag varit chef för FiV:s Sötvattenslaboratorium och  “vatten/fisk-expert” på Miljödepartementet.

                        

Som pensionär hjälper jag ideella organisationer i miljömålsfrågor som ex. Havsnivå-höjningen (bl.a. Nya Slussen i Stockholm, som snart kommer att dränkas av vatten) och stopp för kasse-odlingar i våra vatten (Höga Kusten och Ume-älven). Däremot tycker jag det är bra med fisk-odlingar på land där man renar allt utgående vatten (ex. genom grönsaks-odling). Jag hjälper också till med att sprida kunskap om effekten på djur av tiamin-brist och arbetar med klimat-frågor i anslutning till skogsbruk, jordbruk och vatten. 

En annan aktuell fråga är regeringens och myndigheternas försök att INTE restaurera de norrländska älvarna genom det dom helt felaktigt kallar “moderna miljövillkor”. Dom villkoren går ut på att göra ingenting och därmed bryta mot Vattendirektivet och Miljöbalken. Så det är överklagat av Älvräddarna. 

Vad gäller de synnerligen “omoderna miljövillkoren”kan alla hjälpas åt genom att senast 1 mars 2021 skriva till Vatten-myndigheten och protestera. Ni ska då säga vilken älv, sjö, kust eller å det gäller och säga att ni INTE accepterar det förslag som nu ligger på bordet. Ni vill att alla reglerade vatten ska uppfylla kraven på God Ekologisk Potential. Då blir ni en part av den fortsatta gemensamma kampen mot detta idiotiska förslag, som kraftbolagen står bakom.

Så har ni frågor eller problem vad gäller områden vi begriper så hör av er till “Save the Baltic Salmon” så kanske vi kan hjälpas åt.

Stellan.Hamrin@savethebalticsalmon.se

michael.jonsson@savethebalticsalmon.se

kari.laukkanen@savethebalticsalmon.se

Bengt.Viking.Bengtsson@tiaminbristen.se

Lämna en kommentar

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.