Fiskodling

Fiskodling har globalt mycket gamla traditioner men påbörjades i Sverige genom damm-odling först på 1700-talet och intensifierades efter 1:a världskriget. Idag dominerar kass-odling av främst regnbågslax i norra halvan av Sverige. Produktionen uppgår till runt 14.000 ton (svensk matfisk-fångst är runt 40.000 ton). Odlingen sker helt utan rening vilket är utmanande i dagens samhälle. I de större reglerade sjöarna i ex. Umeälven uppgår utsläppen till 1/3 – ½ av den total fosfor-belastningen på sjöarna. Runt 90 % av denna belastningen når mynningen och övergöder kuster och hav helt i strid med gällande lagar.

Genom en dom i Mark- och Miljööverdomstolen har kass-odlingarna vid Höga Kusten stoppas. Utsläppen ansågs strida mot Vattendirektivet/Miljöbalken och det konstaterades att det idag fanns bättre metodik i form av landbaserade odlingar med möjlighet till rening av vatten och produktion av grönsaker. Dessa odlingar kan i princip nå 100 % rening av utgående vatten. 

Dagens kassodlingar innebär också en bevisad risk för spridning av sjukdomar av olika slag och innebär därigenom en betydande risk både för den egna odlingen och för djurlivet i vatten i övrigt.

Kvarstående kass-odlingar kommer att successivt prövas i domstol, men domen innebär med stor sannolikhet döds-stöten för kass-odlingar. Ett av de största bolagen befinner sig idag under rekonstruktion och ev. konkurs. Det har framförts att regler-magasinen i Norrland skapar ett närsalt-underskott som kan åtgärdas med utsläpp från kass-odlingar. Det är delvis sant men förutsätter att regler-magasinen verkligen fungerar→land-baserade fiskodlingar med tillräcklig rening och gärna kombinerade med växtproduktion. 1 ton fisk kan ge 10 ton tomater istället för förorening av våra vatten.

 

→Bromerade flamskyddsmedel, PDBE
→Prejudikat fiskodling höga kusten
→Sjukdom i Svenska Vatten
→Möjliga miljörisker med en utökad svensk
fiskodling med avseende på patogener,
läkemedel och kemikalier

Lämna en kommentar

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.