Fiskodling

Fiskodling har globalt mycket gamla traditioner men påbörjades i Sverige genom damm-odling först på 1700-talet och intensifierades efter 1:a världskriget. Idag dominerar kass-odling av främst regnbågslax i norra halvan av Sverige. Produktionen uppgår till runt 14.000 ton (svensk matfisk-fångst är runt 40.000 ton). Odlingen sker helt utan rening vilket är utmanande i dagens samhälle. I… Continue Reading


Övergödning

Begreppet övergödning handlar om de effekter i sjöar, rinnande vatten, kuster och hav som skapas att för stor tillförsel av näringsämnen (främst fosfor i sötvatten och Östersjön och främst kväve i Västerhavet). Detta ökar med tiden produktionen av växtplankton och bottenlevande växter på ett sätt som gör att hela ekosystemet förändras och kommer att domineras… Continue Reading