Krönika nr. 3: Vattenbruk juni 2018

Logganummerett

Nu finns ingen återvändo… Därför fortsätter föreningen Rädda Höga Kusten att negligera Matfiskodlarnas försök att skrämma oss till tystnad. Vi åtar oss både vänligt och sakligt att ikläda oss rollen som sanningssägare! Vårt mål är att rädda våra vatten, både på hemmaplan och på alla ställen, där fisk odlas på ett för rena vatten miljövidrigt sätt i öppna kassar. Vi utmanar Matfiskodlarna och deras anhang, som med falska utsagor och för snöd vinnings skull, försöker få använda våra rena vatten för utsläpp av sitt orenade avfall.

Denna krönika startar därför på Vattenbrukskonferensen i Sundsvall 13-14/3 2018. Den andra dagen står moderatorn för hela konferensen, Carl Dahlberg, och föreläser själv över ämnet ”Regelförenklingar för främjande av nya tekniker och odlingsarter.” Normalt tillhör han Maritima klustret i Västsverige i egenskap av vattenmiljökonsult. Denna gång representerar han den för mig då helt okända organisationen Taskforce vattenbruk.

Han inleder med påståendet att lagstiftningen är omodern. Varför tar det så lång tid att få tillstånd, fortsätter han retoriskt. Med förvåning lyssnar jag sedan på hans uppräkning av de välkända sju punkterna i Matfiskodlarnas önskelista. Första punkten är både djupt oroande och mycket uppseendeväckande: Revidera Miljöbalken och förenkla tillståndsprocessen.

Jag hinner notera de matta applåderna från 120 delegater. Min förvåning över diskrepansen mellan inläggets rubrik och innehållet klingar av en smula. Det ersätts av en växande misstro gentemot Jordbruksverket. De är ytterst ansvariga för programmet. RHK hade faktiskt anhållit i god tid före konferensen om att få göra två korta inlägg. JV avböjde. Vår förståelse efter detta relaterade inlägg är 100-procentig!

Utifrån det självklara att rubrik och ämne ska uppvisa en samstämmighet, måste tolkningen självklart innebära att fiskodling i öppna kassar, en relikt från 1960-talets Japan, i JV:s ögon är att betrakta som en ny teknik? Eller vad anser Du? Fortsatt läsning ger viss vägledning!

För säkerhets skull förflyttar vi oss en månad tillbaka i tiden! Då pågår ett frukostseminarium i Sveriges riksdag. Miljö- och näringslivsintresserade riksdagsledamöter är inbjudna! Celebra personer är inbjudna som talare! De representerar ”akademi, politik och näringsliv. Rubriken i protokollet från Matfiskodlarnas hemsida är: ”Vattenbrukets utveckling lyftes i riksdagen” Det framgår tydligt att bakom protokollet står Göteborgs universitet och SWEMARK. Enligt detta är syftet med seminariet att ”lyfta frågan till en politisk nivå.”

  Men det är Taskforce vattenbruk som arrangerar frukostseminariet.

 En kvinnlig miljöpartist hälsar välkommen! Inledningstalare är sedan Jordbruksverkets stf. generaldirektör Harald Svensson. Det finns tre hinder för att utveckla vattenbruket, påstår han: ”tillståndsprocessen, marknaden och kunskapsbrist”.

 I nästa programinslag fokuserar professor Kristina Sundell, verksamhetsledare för SWEMARK, på utvecklingen av vattenbruket i relation till Sveriges 17 miljömål. Hennes poäng är att bara 4 % av jordens behov av föda produceras i vatten. Det täcker 71 % av den blå planetens yta. Alltså finns en potential att öka vattenbruket.

Eftersom Daniel Wikberg är en av två representanter från näringslivet, i det här fallet som ordförande för Matfiskodlarna, förklarar han att deras medlemmar står redo att öka produktionen, men att tillståndsprocessen är ett hinder. För att sedan riktigt tydliggöra kursriktningen för detta seminarium, anordnat av Taskforce vattenbruk, tar moderatorn Carl

 Dahlberg över. Han klargör ”att lagstiftningen inte är anpassad till dagens eller framtidens vattenbruk”. Han fortsätter: ”Dessutom innebär den nuvarande lagstiftningen långa, komplicerade och kostsamma processer innan alla utredningar har gjorts och tillstånd är på plats.”

 För att göra vattenbruket mer tilltalande har arrangören lagt till en utsökt finess för lyssnande riksdagsledamöter! I programmet har planerats in ett inlägg av representanten för Smögenlax AB. Denne berättar enligt protokollet att hans företag ”utvecklar ett kretsloppskoncept där biprodukterna, bl. a. fekalierna från fiskodlingen, tas omhand.”

Som sista talare på detta frukostseminarium framträder David Langlet, en av professor Kristna Sundells adepter i SWEMARK, och upprepar på nytt Matfiskodlarnas sju punkter långa julklappslista. Första punkten har Du redan tagit del av! Men som spegling från kretsloppskonceptet via Smögenlax AB, bör läggas den tredje punkten i listan, enligt Langlet. ”Förläng tillståndens längd och utveckla system för kontinuerlig förbättring”. Inledningsvis hade han motiverat Matfiskodlarnas långa lista i sju punkter på följande vis: ”För att komma tillrätta med alla hinder för utvecklandet av vattenbruket.”

 Innan jag analyserar bör redovisas vilka myndigheter och organisationer som står bakom Taskforce vattenbruk! RHK hoppas att alla känner en stolthet över att omnämnas!

  1. Göteborgs universitet genom SWEMARK
  2. Maritima klustret i Västsverige. Moderatorn Carl Dahlbergs normala hemvist
  3. Landsbygdsnätverket. En koloss med 98 medlemmar. JV:s stf. generaldirektör, Harald Svensson, är ordförande
  4. Jordbruksverket binds på många sätt i kulisserna till Taskforce vattenbruk. Dessutom synnerligen intimt med Matfiskodlarna. Deras revidering av broschyren, ”Svenskt vattenbruk – en grön näring på blå åkrar” visar detta med önskvärd tydlighet. Deras syfte är att komma tillrätta med alla hinder för vattenbruk i öppna kassar.

Men före den analysen är det välklingande namnet Taskforce vattenbruk värt en litet avsnitt! Det får bli en liten betraktelse eller stund av meditation för dig som läsare i väntan på nästa krönika! ”Task” har en annan betydelse på engelska. Det betyder uppgift! ”Force” har vi i det svenska ordet ”forcera” i betydelsen att trycka sig fram med kraft. Men en direkt översättning är det svenska ordet ”styrka”. Beroende av sammanhang kan det därför översättas något olika. Inom försvaret får ”taskforce” betydelsen ”militär trupp”. Inom polisen passar översättningen ”polisiär styrka” klart bättre. Men i båda fallen är den dimensionerad för sitt ändamål. I det här fallet borde jag översätta den med en längre fras, detta för att skapa en förståelse hos dig som läsare! Vad sägs om följande? Specialstyrkan för att övertyga politikerna om att vattenbruk i öppna kassar, denna relikt från 1960-talets Japan, är att betrakta som ett modernt sätt att odla fisk… Frasen kan göras längre! Men vi skyndar oss tillbaka till verkligheten och översätter den dubiösa namnkonstruktionen till ”Specialstyrkan för vattenbruk”! För övrigt är udden i denna spjutspetsorganisation, riktad mot uttrycket som RHK myntat i kampen för rena vatten i Sverige, helt befriade från vattenbruk i öppna kassar, nämligen Motståndsrörelsen! Därför är fotfolket i organisationen, emot oss, utrustade med s.k. experter! Till dessa och till analysen återkommer jag i nästa krönika!

Men redan nu vill jag påpeka att ”revidera Miljöbalken” betyder försvaga. En stark miljöbalk är omodern för en vanlig sniken matfiskodlare. Då måste han överklaga! Då måste han sanera efter sin verksamhet! Fråga Olof Karlsson! Men om inget oförutsett inträffar, ses vi på RHK:s årsmöte 28/6 kl. 18 30! Bygdegården i Docksta…

Nils-Erik Vigren för RHK

Lämna en kommentar

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.