Krönika nr. 2: Vattenbruk juni 2018

Logganummerett

Helt klart är att Rädda Höga Kusten fortsätter sitt arbete för att förverkliga sin målsättning om ett miljövänligt vattenbruk! Mot oss har vi de vattenbrukare som fortsätter med sin miljöfarliga verksamhet, dvs. att odla fisk med den föråldrade tekniken öppna kassar.

Deras organisation Matfiskodlarna har en omsättning som ligger nära en halv miljard kronor. Men deras hotfulla varningar till mig är i praktiken bara underhållande musik! Detta att jag ska upphöra med RHK:s rapportering om fosforutsläpp? Och som en refräng denna 11 sidor långa avhandling med påståenden om att jag ljuger! Inte utan att jag är en aning smickrad! Så fortsätt att skicka detta dokument om påstådda lögner till mina adressater!

Självklart uppmanar jag Matfiskodlarna att förmedla dessa 11 sidor text till Uppdrag Granskning! Gärna tillsammans med litanian om hur svårt det är att få tillstånd för öppna kassar! Undra på det när alla ansökningar överklagas maximalt! Som jag tidigare meddelat ställer jag gärna upp och debatterar offentligt med deras företrädare! De får gärna åtala mig för förtal! Hoppas de då fortsätter att använda advokatfirman Mannheimer-Swartling, en av Sveriges dyraste!

Rädda Höga Kustens styrka är att bakom min insats som talesperson finns ett stort antal människor. Medlemmarna i RHK är bara en bråkdel av antalet. Tillsammans med oss finns miljögrupper av olika slag. Miljömedvetna konsumenter. Ledande butikskedjor som efterfrågar RAS-odlad fisk. Kommuner, länsstyrelser, myndigheter. RHK förlitar sig på Stockholms universitet och på SMHI! Med flera… I den gruppen ingår inte Jordbruksverket.

Men RHK har något som ingen annan organisation har tillgång till. Vi har ett nätverk av personer från i stort sett alla platser där fisk odlas i öppna kassar! Vi har dessutom en utomordentlig nätorganisation som fångar upp bl.a. de negativa nyheterna världen över om de öppna kassarnas påverkan på vattenmiljön! Det innebär att vi kan spegla dessa nyheter mot facit! D.v.s. mot alla områden i Sverige som är påverkade av vattenbruk i öppna kassar. Men det är inte Matfiskodlarna som tar kontakt med oss. Det är i samtliga fall alla missnöjda och upprörda människor, som får sin livsmiljö förstörd av fiskodling i öppna kassar. Kontakten med RHK förmedlas av dessa områdens respektive talespersoner.

Även Island tog kontakt med RHK för att få hjälp! De hade blivit rädda och upprörda över nyheten att norska Marin Harvest skulle börja odla 300 000 ton fisk i öppna kassar utanför sina kuster. Ett isländskt filmteam spelade in en film i Höga Kusten med vår natur och RHK:s uppgifter om en upprörande övergödning som effektfull kuliss.

Utifrån RHK:s målsättning enligt ovan, även om jag personligen är djupt berörd och medveten om de många människornas vrede över våra förstörda stränder, finns det ändå något positivt av ett tyvärr beklagligt tillstånd. Det är att vi under 30 år framåt kommer att ”äga” ett ”övergödningsmuséum”, där Matfiskodlarnas miljövidriga påverkan kan studeras av både allmänhet, ansvariga ”forskare” och myndigheter. Så välkomna hit alla berörda ”forskare” från SLU! Alla berörda från JV som i dag försöker öppna en bakdörr in till politikerna i Riksdagshuset med budskapet om det ”moderna” sättet att odla fisk i öppna kassar! Självklart är också företrädarna för Landsbygdsnätverket välkomna! Inklusive representanter för SWEMARK och den märkliga organisationen Taskforce vattenbruk. Det är där vi hittar ”experterna” Björn Rosengren, numera författare och advokat, och, som jag tror, även professor Anders Kiessling. Självklart är även alla miljöintresserade politiker välkomna!

Det är professor Kiessling som vill odla 70 000 ton fisk i norrländska vattenmagasin. Men nedströmseffekterna har han inte klarat av att beräkna! Eller ligger det omtanke bakom gentemot vattenbrukare med öppna kassar? Kan förstå att Matfiskodlarna blivit ordentligt besvikna när RHK offentliggjort de exakta uppgifterna med stöd av SMHI:s vattenwebb.

För att göra dem lite gladare kan väl denna krönika få upplysa om att de själva vill producera 80 000 ton i norrländska vattenmagasin. Utsläpp fosfor 340 ton. Alla Sveriges reningsverk 300 ton. Eftersom det förmodligen inte ges nya tillstånd för att odla i Jämtlands län återstår bara inre delen av länen Västerbotten och Norrbotten. Det innebär att nedströmseffekterna, runt 80 % av 340 ton P, når Bottenviken. Det ger ett nätt tillskott på minst 272 ton P. Den kvantiteten ska adderas till de runt 1 000 ton, som från svenska sidan belastar Bottenviken. Övriga siffror lämnar jag därhän av hänsyn till dig som läsare!

Men tack och lov för vad som händer runt om i Vattenbrukssverige! Det senaste är att Slotts Lax AB i Siljan överklagar till MMD vid Nacka tingsrätt. Vem köpte nyligen detta företag? Det gjorde Nordic Trout Sweden AB. VD är den i Höga Kusten utomordentligt välkände Olof Karlsson! Sveriges största fiskodlare med öppna kassar…

MPD (Miljöprövningsdelegationen) vid Länsstyrelsen i Dalarna har fastslagit att enligt punkt 14 i beslutslistan ska sugmuddring utföras. Detta villkor har Olof Karlsson överklagat. Tiden för synpunkter går ut 25/6 -18.

Tänk den dagen när RHK lägger fram sin kravlista för Olof Karlsson! Över 100 km stränder ska saneras i detta allvarligt påverkade ”övergödningsmuséum” utanför Höga Kusten. Risken för allvarliga leverskador, ALS och Alzheimer är överhängande under 30 år framåt. Kostnadskalkyl enligt RHK 250 miljoner. Vi kommer att hänvisa till Miljöbalken. Budskapet där är tydligt: ”Den som skitar ner ska städa efter sig…”

Nu börjar pusselbitarna falla på plats! För att förhindra att bl. a. sanering efter avslutad fiskodling krävs av vattenbrukarna, besökte ett antal personer Sveriges riksdag. Vi kan tills vidare kalla dem för Matfiskodlarnas stöttepelare! Där lade de 180214 fram Matfiskodlarnas kravlista i sju punkter. Deras ordförande Daniel Wikberg deltog i denna träff. Punkt nr. 1: ”Revidera Miljöbalken och förenkla tillståndsprocessen”.

Fler pikanta detaljer i denna föreställning som ska spegla Rädda Höga Kustens kamp för att försvara våra vatten kommer i krönikan nr. 3! Förhoppningsvis kommer den före vårt årsmöte 28/6 klockan 18 30 på Bygdegården i Docksta.

Dessa tre krönikor ger oss möjligheten att skapa en osynlig kuliss för ett årsmöte, som med stor beundran och aktning försöker honorera Pecka Nygård för hans arbete under 20 år! Det har gett oss möjligheten att odla både fisk och grönsaker på ett alldeles unikt och miljövänligt sätt! Vi kallar det för kretsloppsodling eller akvaponi!

Där får Du också lyssna till Arne Ferry! Nästan lika länge har han värnat den sju mil långa sjön Storuman mot fiskodling i öppna kassar! Hans bilder visar samstämmigheten i påverkan gentemot ”övergödningsmuséet” Höga kusten! För säkerhets skull kan Sverige uppvisa ännu ett praktexempel, Ronnebyfjärden i Blekinge län! Är det inte dags att våra politiker vaknar och inser det avskräckande sambandet mellan vattenbruk i öppna kassar och övergödningen längs närliggande men betydande strandsträckor…

Nils-Erik Vigren för RHK

Lämna en kommentar

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.