Krönika nr. 1: Vattenbruk juni 2018

 

Logganummerett
Nedan kan du läsa Nils-Erik Vigrens, ordförande i föreningen Rädda Höga Kusten. krönika 1 av 2.
Föreningen har möte den 28/6 klockan 18.30 i bygdegården i Docksta.
Där kommer bland annat ett pris att ges till Peckas Naturodlingar.
Vi i föreningen ser gärna att någon kan filma just den tilldragelsen för senare publicering. Om Du tänker deltaga och kan skapa en video, tar vi tacksamt emot din hjälp!
Med vänlig hälsning
Lena Hjärpne, föreningen Rädda Höga Kusten

Nils-Erik Vigen:
”Redan när föreningen Rädda Höga Kusten bildades i maj 2013, formulerade vi den målsättning som fortfarande styr vår verksamhet. ”Vi kommer aldrig att acceptera fiskodling i öppna kassar. Vi kräver att all fisk odlas miljövänligt i landbaserade slutna system, alltså med RAS-teknik.” De senaste två åren har vi självklart välkomnat den allra miljövänligaste tekniken för att odla fisk, nämligen kretsloppsodling eller akvaponi. Som Du redan vet, i kombination med odling av tomater eller andra grönsaker!

Vattenbruk i öppna kassar innebär att allt avfall förorenar och övergöder våra vatten. Enligt RHK ger ett ton odlad fisk ett utsläpp på 4,25 kg fosfor. Det kan jämföras med att en människa i snitt producerar c:a 0,9 kg P/år. Rekordet i optimistiska beräkningar om hur mycket fisk Sverige kan odla har faktiskt professor Anders Kiessling! Hans optimala målsättning landade på 150 000 ton… Det skulle ha gett ett P-utsläpp till framförallt norrländska vatten på mer än 630 ton… Dubbelt så mycket som vad alla reningsverk i Sverige släpper ut! Det behövs 700 000 människors orenade utsläpp för att åstadkomma samma kvantitet P. Halva Norrlands befolkning! Kan det bero på att denna person med dubbel professorskompetens också är docent i filosofi? Just nu har han lagt ribban på en produktion av ”bara” 70 000 ton i företrädesvis Norrlands inland. Fortfarande helt oacceptabelt enligt RHK.

RAS-tekniken går framåt med stora steg. Bakom ligger konsumenternas och investerarnas önskemål om miljövänligt vattenbruk och hälsosamma produkter. Reningsgraden ligger för närvarande på c:a 99 %. Ett antal länder investerar i stora anläggningar. I USA planeras för över 100 000 ton. Bakom ligger bl.a. norskt kapital i miljardklassen. Sverige just nu ligger på 9 000 ton med tre anläggningar. Två under uppförande och den tredje på planeringsstadiet.

De senaste siffrorna för investeringskostnader och dito för produktion går att hitta i ett nyskrivet dokument med titeln BALTIC AQUACULTURE INNOVATION CENTRE. Skriften är sammanställd av tre forskare. En av dem är professor Anders Kiessling! Utifrån att Matfiskodlarna med sina öppna kassar högljutt beklagar de alltför stora kostnaderna för både investering och produktion med RAS-teknik kan det vara intressant att ta del av siffrorna i dokumentet enligt ovan.

  • Flera rapporter indikerar en investeringskostnad på 76 kr/kilo producerad fisk.
  • Men rapporter finns att en 1 000 ton stor RAS-odling kostar 50 kr/kg att bygga. Även detta dokument anger sjunkande kostnad i takt med att RAS-utbyggnad fortsätter. (Dessutom innebär byggandet av stora anläggningar att investeringskostnaden per kilo fisk blir ännu lägre.)
  • Driftskostnad (produktionskostnad) anges i tabell 3.3 till i genomsnitt 42 kr/kg.

Enl. Rustan Lindqvist, experten som undervisar kineserna om hur en RAS-anläggning ska skötas, byggs 94 % av alla anläggningar för vattenbruk i dag med RAS-teknik. Han anger att kostnaden ökar för odlad fisk i öppna kassar och nu närmar sig 40 kr/kg.

Kretsloppsodling eller akvaponi är det miljövänligaste sättet att kunna producera både fisk och tomater. Alternativt andra grönsaker.  Ett kilo tillväxt på varje fisk ger näring åt 10 kg tomater. I stället för att rena vattnet med en komplicerad teknisk utrustning renas vattnet från fiskodlingen i tomaternas biobäddar innan det förs åter till karen med fisk. Vattenförbrukningen blir mycket lägre. Inga kemiska tillsatser till fisk eller tomater. Produktionen av tomater från Peckas Naturodlingar AB har blivit en succé! Till hösten börjar de även att sälja sin regnbåge! Som de flesta vet är anläggningen redan Europas största i sitt slag. Men redan i slutet av 2018 är den dubbelt så stor. Expansionsplanerna innebär sedan att etablera företaget i Sveriges tre storstadsregioner och glasa in sammanlagt 100 000 kvadratmeter! Produktion regnbåge och tomater. Beräknad omsättning för tomater 195 och regnbåge 53, totalt 248 miljoner.

Men det stannar inte där! På kort tid har organisationen SSE-C vuxit fram. Bakom den finns Sveriges Lantbruksuniversitet. Förebilden är Peckas Naturodlingar AB. Bland de 13 medlemmarna finns även ett antal svenska kommuner och E.on. Focus för deras intresse är akvaponi och det svenska överskottet på energi/värme på 150 TWh/år. En av experterna på scenen bakom denna organisation är professor Anders Kiessling. I kulisserna skymtar energiminister Ibrahim Baylan. Kontentan är vad jag skrivit tidigare: Det svenska energiöverskottet räcker för att producera 50 000 ton fisk och 500 000 ton grönsaker! Detta är möjligt att producera miljövänligt utan påverkan på vår framtida vattenmiljö!

 För att nu göra det riktigt enkelt ställer jag upp följande tabell för utsläpp av fosfor till omgivande vatten från fiskodling med dessa tre olika tekniker. Kvantitet 1 000 ton. RHK:s förhoppning är att både Matfiskodlarna och Jordbruksverket ska få syn på denna tabell!

Odling fisk i öppna kassar         Totalt P-utsläpp i vatten är 100 %    Kvantitet 4250 kg fosfor

Odling fisk med RAS-teknik     Totalt P-utsläpp i vatten är 1 %        Kvantitet 42,5 kg fosfor

Odling fisk med akvaponi         Totalt P-utsläpp i vatten är 0 %         Kvantitet 0 kg fosfor

Det positiva som hänt sedan början av 2017 är att domstolarna med hjälp av bl. a. Miljöbalken uppträtt mycket resolut mot företag med fiskodling i öppna kassar. Mark- och miljööverdomstolen har varit vägledande! Nordic Trout Sweden AB måste lägga ner sina tre kassodlingar utanför Höga Kusten senast 13/3 2020. Wangensten i Storsjön fick inte utöka från 500 till 1 500 ton. Bright Water Fish fick avslag på sin ansökan att odla 1 700 ton fisk i Storsjön. Hushållningssällskapet i Västernorrland är ålagda av MMÖD att avveckla sin fiskodling i Landösjön inom fem år. Till och med Miljöprövningsdelegationen i Västerbotten har avslagit en kassodling i Storuman uppe vid Kaskeloukt på 3 000 ton! Beslutet är överklagat. I tre av dessa ärenden ovan har RHK medverkat.

Till det negativa och mycket illavarslande återkommer jag i nästa krönika. Förhoppningsvis når den er före vårt årsmöte på bygdegården i Docksta 28/6 18.30! Det är vid detta tillfälle som Pecka Nygård får ta emot Save the Baltic´s vandringspris för bästa vattenmiljöinsats 2017! Priset är som Du redan vet förstärkt av RHK med 20 000 kr.

Som situationen ser ut i dag kommer all uppmärksamhet vid prisutdelningen att fokuseras på Pecka Nygård och de stora möjligheter hans arbete med kretsloppsodling under 20 år har gett både nationellt och internationellt. All information som RHK ger och har gett uttryck för bör vid detta årsmöte reduceras till endast en osynlig kuliss! Bakom ligger omständigheterna som organisationen Matfiskodlarna har effektuerat den senaste tiden i ett rätt desperat försök att få fortsätta sin lukrativa men för vattenmiljön förödande verksamhet, vattenbruk i öppna kassar. RHK vill på det sättet undvika att akvaponins företrädare blir ”slagträn” i debatten…

Men precis som jag meddelat Matfiskodlarnas ordförande muntligt så fortsätter RHK sitt försvar av våra vatten! Vi hoppas att Du är med oss i den kampen!
Nils-Erik Vigren för RHK”

Lämna en kommentar

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.