Resultat förhandlingar Mark- och miljööverdomstolen gällande fiskodlingar i Storuman

Logganummerett
Den 30-31 maj 2018 verkställdes dessa förhandlingar. Ärendet gällde en 500 ton stor fiskodling av regnbåge några stenkast utanför stranden till Storumans samhälle, synnerligen vackert beläget vid Umeälvens utlopp från den sju mil långa sjön med samma namn. Kommunen, som sträcker sig ända upp till norska gränsen, har 5 900 invånare varav 2 200 bor i samhället Storuman.

Ärendet har legat och skvalpat i Domstolens arkiv sedan 2016. Det dröjsmålet har därmed gett företaget Överumans Fisk AB en ordentlig bonus, alltså två ytterligare friår för att kunna fortsätta sin miljöfarliga verksamhet. Men nu skulle det äntligen avgöras! Efter en kort syn av anläggningen, beläget på en av samhällets naturskönaste platser i anslutning till den gemensamma, men förstörda badplatsen, framfördes som brukligt är parternas yrkanden. Företaget yrkade på 15 år, Länsstyrelsen i Västerbottens län medgav ytterligare 10 år och Arne Ferry och jag, tillsammans med vår sakkunniga expert Stellan Hamrin, yrkade att verksamheten omedelbart skulle upphöra efter 19 års verksamhet.

Men vårt yrkande kunde inte accepteras. Efter både vänliga, tålmodiga och pedagogiska utläggningar av domstolens ordförande, dessutom med flera pauser när domstolen ajournerade sig för parternas gemensamma överläggningar, började situationen framstå i bjärt belysning.

Det fanns nämligen två tillstånd? Vi fick bara välja att överklaga ett av dem. Som att fångas i en rävsax… Välja mellan pest och kolera…

Stod vi kvar vid vårt yrkande skulle företaget välja det ursprungliga tillståndet från 1998 och kunna fortsätta sin verksamhet under obegränsad tid. Gick vi med på samma yrkande som Länsstyrelsen, skulle företaget acceptera detta och därmed skulle tillståndet från -98 strykas helt. Det nya tillståndet för Överumans Fisk AB, efter det att domslutet vunnit laga kraft, skulle då innebära att fiskodling fick bedrivas under ytterligare 10 år.

Arne, Stellan och jag hade redan börjat diskutera igenom informationen från Umeå MMD:s ordförande, om det han kallat ”extraordinära juridiska möjligheter”, när vi tvingades acceptera fortsatt fiskodling under 10 år framåt. Med tungt hjärta tog vi både representanter för advokatbyrån, Mannheimer-Swartling, och dito företagets i hand för den överenskommelse vi motvilligt tvingats acceptera.

Rättens ordförande hade sedan bara att notera parternas överenskommelse och därmed förklara förhandlingen avslutad.

Till detta bör läggas att företaget planerar att utöka produktionen med 3 000 ton 25 km uppströms. Miljöprövningsdelegationen har redan avslagit den ansökan, men företaget har överklagat genom samma advokatbyrå enligt ovan. De har redan en odling ännu längre uppströms i Ankarsund på 1 100 ton. I bägge odlingarna, både den i Ankarsund och i den som ligger närmast samhället, har regnbågen fått infektionen BKD (bakteriell njurinflammation).

Jag har redan nu fullmakt att företräda en sakägare gällande den planerade odlingen i Kaskeloukt. Samfällighetsföreningen i Ankarsund, med 24 invånare, är klart missnöjd med fiskodlingen som förstör deras livsmiljö. Där måste tillståndet förnyas i början av nästa år. Det ger goda möjligheter att skaffa nya sakägare! Men det som redan nu tydligt framgår är att den sociala acceptansen saknas. Inte bara i Storuman!

Det är tvärt emot vad både Matfiskodlarna och Jordbruksverket påstår.

Detta är en både lycklig och förunderlig omständighet! Det är i allra högsta grad också Stellan Hamrins insats i detta överklagande! För att stötta Arne och mig åker han utan ersättning från Stockholm tor. för att sedan fortsätta sammanlagt 100 mil med mig i bil! Ärende: Värna våra vatten mot övergödning och otillbörlig påverkan från fiskodling i öppna kassar! Från både Arne och mig, ett stort varmt tack Stellan!

Kom till Rädda Höga Kustens årsmöte 28/6 18 30! Där får Du höra Arne Ferry berätta till sina bilder om denna oacceptabla påverkan från en omodern fiskodling!

Med vänlig hälsning!

Nils-Erik Vigren och Arne Ferry

Lämna en kommentar

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.