En anledning att fira!

EU tar sitt ansvar och man börjar ana ett ljus i tunneln. Låt oss hoppas att detta vettiga beslut följs av flera och att besluten kommit i tid för att vända utvecklingen! http://supermiljobloggen.se/nyheter/2018/04/eu-forbjuder-farliga-insektsmedel-for-att-skydda-bin