Blåstång – viktig grund för hårdbottnarnas ekosystem

Mitt namn är Sylvia Andersson. Jag är fil dr (numera pensionerad) i ämnet marin ekotoxikologi. Jag har främst studerat den bruna makroalgen blåstång och den inverkar gifter har på artens reproduktion. Blåstången ger skydd och föda Blåstången, Fucus vesiculosus, utgör grunden för Östersjöns mest artrika hårdbottensamhälle. Till skillnad från många andra marina arter klarar blåstången… Continue Reading