En anledning att fira!

EU tar sitt ansvar och man börjar ana ett ljus i tunneln. Låt oss hoppas att detta vettiga beslut följs av flera och att besluten kommit i tid för att vända utvecklingen! http://supermiljobloggen.se/nyheter/2018/04/eu-forbjuder-farliga-insektsmedel-for-att-skydda-bin


Brev till regeringen

Att.: Hanna Björnfors Jag har tidigare skrivit till Karolina Skog beträffande privat giftanvändning. Detta i samband med omröstningen om glyfosat. “”För oss och för framtida generationers väl, för livsmedelsproduktion, för fågelliv och för blomsterängarnas skönhet ber jag dig att rösta NEJ till glyfosat och jag ber dig verka för ett totalförbud för privat användning av… Continue Reading


Blåstång – viktig grund för hårdbottnarnas ekosystem

Mitt namn är Sylvia Andersson. Jag är fil dr (numera pensionerad) i ämnet marin ekotoxikologi. Jag har främst studerat den bruna makroalgen blåstång och den inverkar gifter har på artens reproduktion. Blåstången ger skydd och föda Blåstången, Fucus vesiculosus, utgör grunden för Östersjöns mest artrika hårdbottensamhälle. Till skillnad från många andra marina arter klarar blåstången… Continue Reading