MILJÖPÅVERKAN VIA FISKODLINGAR I ÖPPNA KASSAR

Logganummerett

Bakgrund:
Nils-Erik Vigren i föreningen Rädda Höga Kusten har skickat dokument gällande miljöpåverkan via fiskodlingar i öppna kassar till ledamöterna i Miljö- och jordbruksut­skottet.
De bestod av ett par e-mail samt ett antal bilagor. Han har vid tidigare tillfällen inte fått något svar.
Denna gång kom ett svar från Lars-Axel Nordell som översänder en aktuell debattartikel Dags att blåsa liv i Östersjön.
Nedan kan du läsa debattartikeln samt Nils-Eriks svar till Lars-Axel Nordell.

Dags att blåsa liv i Östersjön
Världsnaturfonden, WWF, har presenterat en rapport som återigen bekräftar att Östersjön inte mår bra. Inget av länderna i Östersjöregionen kommer att klara sina miljömål, visar rapporten. En stor del av havsbottnen är död och en ännu större del lider av allvarlig syrebrist.
Den främsta orsaken till syrebrist och döda bottnar är att Östersjön lider av övergödning. Övergödningen leder till algblomning av bland annat blåalger, som producerar nervgiftet BMAA vilket ger neurologiska sjukdomar som ALS, Alzheimer och Parkinson. När algerna sjunker till bottnen och bryts ner förbrukas syret i vattnet, vilket leder till syrebrist. Torsken är den fiskart som drabbats hårdast av syrebristen.

 Trots viktiga insatser med reningsverk, övergång till fosfatfria tvättmedel och bättre metoder inom jordbruket har Östersjöns miljö fortsatt försämrats de senaste 20 åren. Idag är bottnarna den största källan till fosfortillförsel till Östersjön. Detta innebär att det inte räcker med att minska utsläppen av näringsämnen till Östersjön.

Det behövs aktiva åtgärder för att Östersjöns bottenmiljö ska återhämta sig. Kristdemokraterna föreslår därför att havsvatten ska pumpas ner från högre liggande syrerika lager till det syrefattiga området nära bottnen. En sådan lösning skulle med fördel kunna kombineras med avsaltning av havsvattnet, vilket kommer att behövas då vattenbristen i sydöstra Sverige, på Öland, Gotland och flera öar troligtvis kommer att öka till följd av klimatförändringen.

Ett försök med syresättning genomfördes 2010-2012 i Byfjorden i Bohuslän. Halten av fosfor i bottenvattnet minskade kraftigt, samtidigt som algblomningen trängdes tillbaka och livet återvände till de döda bottnarna i fjorden. Nästa steg bör vara att genomföra en storskalig insats i Östersjön, förslagsvis att syresätta hela Bornholmsbassängen. Ett sådant projekt skulle kosta 300-500 miljoner kronor årligen under en tioårsperiod. Kostnaden bör kunna delas med Danmark och övriga berörda östersjöstater.

Vi kristdemokrater anser att Sverige snarast ska ta initiativet till en sådan insats. Vinsterna, för hälsan, miljön och den kustnära ekonomin, är betydligt större än kostnaderna. För 40 år sedan, innan syrebristen blev akut, låg torskfångsterna i Östersjön omkring 400 000 ton per år. Idag är vi nere kring en tiondel, 40 000 ton. Med återställda torskbestånd skulle fiskenäringen och samhällena kring Östersjön göra en total vinst på 5 miljarder kronor årligen enbart genom ökade torskfångster.

Lars-Axel Nordell (KD), Riksdagsledamot och miljöpolitisk talesperson
Lars Adaktusson (KD), Europaparlamentariker

**************
Här är Nils-Eriks Svar:

Hej Lars-Axel Nordell!

 Du är den första riksdagsledamoten, sedan jag engagerade mig för snart fem år sedan, som gett en skriftlig respons till Rädda Höga Kusten! Jag uppskattar det verkligen, stort tack!

 Om och när Du läser medsända dokument finner Du att vi i stort har samma analys av övergödningens effekter. Vårt tillägg är den giftiga delen av cyanobakteriernas påverkan, som kan ge allvarliga, tom. livshotande leverskador. Tyvärr går det inte utan ordentlig analys att avgöra deras hälsofarlighet. Växjö universitet har dock konstaterat att andelen giftigt innehåll i cyanobakteriernas blomning kommer att öka med stigande medeltemperatur. 

 RHK håller helt med om att för Östersjöns del räcker det inte med att enbart minska näringsutsläpp från landbaserade verksamheter. Men de är ett värdefullt komplement. Vi stödjer vattenmyndigheternas åtgärdsprogram för att förhindra totalt 700 ton P från att nå våra fem omgivande hav. Men enligt vår åsikt ska inte omodern teknik för fiskodling, det är öppna kassar, få förminska den åtgärden när modern teknik, RAS och aquaponi, kan innebära en klart revolutionerande utsläppsminskning av både fosfor och kväve. 

 Alliansregeringens avsikt var att det i mellersta Norrland skulle produceras 50 000 ton fisk i öppna kassar. Ansvarig minister hade inte en aning om att näringen från den kvantiteten skulle belasta Bottenhavet och södra delen av Bottenviken med runt 200 ton fosfor. Alltså att en åtgärd, som var kostnadsberäknad till 20 miljarder under tio år med syftet att förhindra 700 ton P att nå våra hav, skulle i praktiken bara ge en minskning med 500 ton. Det innebär att vattenbrukarna med sin av politikerna accepterade omoderna teknik, det är de vattenmiljöförstörande öppna kassarna, skulle ha subventionerats med runt 4,5 miljarder under 10 år, om hela kvantiteten enligt landsbygdsdepartementet hade kunnat förverkligas. 

 All övrig information har Du och övriga i KD i de dokument RHK har förmedlat! Förhoppningsvis kan alla riksdagens ledamöter i efterhand skicka en dagens ros till alla som mycket aktivt med sina överklaganden till miljödomstolar förhindrat denna illa genomtänkta strategi för vattenbruk! RHK har nog varit en av de mest aktiva i motståndet mot öppna kassar! 

 Det jag vill tillägga till dig personligen är ändå följande: Försök påverka din riksdagsgrupp att agera så att den omoderna fiskodlingen i Ronnebyfjärden snarast avslutar sin verksamhet. Det tillsammans med en aktiv påverkan för modern fiskodlingsteknik skulle kunna göra det möjligt för RHK att lyfta fram KD som ett miljövänligt parti, väl värt att rösta på! Ditt och dina partivänners stöd för den nödvändiga saneringen utanför Höga Kusten är något vi skulle uppskatta i allra högsta grad! RHK håller kontakt med din lokala partiavdelning i kommunerna Örnsköldsvik och Kramfors.

 Glöm inte riksdagslunchen i dag! Du får träffa Håkan Sandin, hortonom från SLU. Hans information om möjligheten att med aquaponik odla fisk och grönsaker är enastående! Träffar Du honom får Du gärna hälsa från mig och Rädda Höga Kusten!

 Ett tips! Använd gärna adresserna Rädda Höga Kusten och Save the Baltic Salmon nedan och följ vår verksamhet! Där lägger vi ut väsentligheter och i förekommande fall också RHK:s kommentarer.

 Tack än en gång för din feedback!
Nils-Erik Vigren för RHK

 Bevara Världsarvet Höga Kusten (Rädda Höga Kusten):
https://www.facebook.com/BevaraVarldsarvetHogaKusten/

 Save The Baltic Salmon:
https://www.facebook.com/groups/253945969895/

 Samt gemensam blogg för båda:
https://savethebalticsalmon.se/

Lämna en kommentar

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.